Polska wykazała odporność na szok koronawirusa. Fitch utrzymał rating naszego kraju na poziomie A-

Artykuł
Fitch utrzymał rating Polski w wysokim poziomie
Pixabay/Shutterbug75

Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Według Fitcha polska gospodarka jest zdywersyfikowana i ma za sobą „historię stabilnego wzrostu w ostatnich latach” - informuje Business Insider.

Agencja Fitch Ratings utrzymała rating na poziomie A-/F2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Zdrowa polityka gospodarcza

W komunikacie agencja zaznacza, że Polska prowadzi zdrową politykę makroekonomiczną i monetarną. Według analityków Fitcha, nasz kraj wykazał odporność na szok pandemii koronawirusa. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, według Fitcha, wzrósł w 2020 r. do 7,2 proc. PKB o 6,5 pkt. proc., ale powinien skurczyć się do 5,7 proc. w 2021 r. (podczas gdy oficjalny cel to 6 proc.), a do 3,7 proc. w 2022 r.

Pandemia nie spowodowała krachu

Wg Fitch pandemia spowodowała spadek PKB w 2020 r. „tylko” o 2,7 proc. dzięki wzrostowi konsumpcji i eksportu. Agencja przestrzega, że rating może ulec obniżeniu, jeśli dojdzie do długotrwałego wzrostu długu publicznego w Polsce lub osłabienia wzrostu gospodarczego. Możliwa jednak jest też podwyżka, jeśli kraj utrzyma wzrost gospodarczy i będzie zbliżać się do kondycji krajów z grupy ratingowej „A”.

Źródło: Business Insider

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy