Komisja Amber Gold: rozmach Marcina P. był imponujący

Artykuł
fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Rozmach z jakim twórca Amber Gold Marcin P. prowadził działalność był imponujący, zwróciłem się do Marcina P. o spotkanie w maju 2012 r., moja propozycja była nakierowana na współpracę, albo przejęcie Finroyal przez Amber Gold - zeznał przed komisją ds. Amber Gold b. prezes Finroyal Andrzej K.

Według niego spółka FRL Capital Limited działająca pod marką Finroyal od początku swojej działalności zajmowała się inwestowaniem w maklerskie instrumenty finansowe oraz w udziały i akcje spółek nienotowanych na publicznym rynku.

- Źródłem pozyskania kapitału były tzw. kontrakty lokacyjne, które były formą pożyczki, która klienci udzielali spółce – powiedział świadek.

Zeznał, że twórcę Amber Gold Marcina P. poznał w maju 2012 r., wystąpił z inicjatywą spotkania - doszło do niego po kilku dniach doszło w siedzibie Amber Gold w Gdańsku.

– Podczas tego spotkania wyraziłem swój podziw w zakresie dotyczącym rozmiaru prowadzonej działalności oraz z tego, że w sposób otwarty zdecydował się na zaangażowanie w linie lotnicze. Głównie propozycja z mojej strony była nakierowana na pewną formułę albo współpracy, albo przejęcia przez Amber Gold FRL Capital Limited. (...) Zasugerowałem, żeby byłaby taka możliwość – powiedział świadek.

Źródło: Telewizja Republika, IAR, polskieradio.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy