Fundusz Wsparcia Kultury: Ostatni dzień na złożenie wniosku

Artykuł
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca
Pixabay, CC0

Jeszcze tylko do jutra, 21 października br., składać można wnioski o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Kultury. Środki wyasygnowane przez rząd na tę pomoc to kwota 400 mln złotych. Rekompensata przeznaczona jest na pokrycie strat negatywnych skutków pandemii COVID-19, które poniosły instytucje i firmy artystyczne.

Nabór wniosków trwa do jutra, 21 października i zamknięty zostanie punktualnie o g. 23:59:35.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

 * samorządowe instytucje artystyczne - do wysokości 40% utraconych przychodów netto;

* organizacje pozarządowe (NGO-sy) - do wysokości 50% przychodów netto;

* przedsiębiorcy - do 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza

technicznego.

Gdzie składamy wnioski

Służy do tego dedykowany serwer na platformie fwk.witkac.pl. Znaleźć tam można regulamin, kryteria przyjmowania wniosków, instrukcję wypełniania wniosku oraz wzór umowy, którą beneficjent podpisze z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie. Istotne jest, żeby przed aplikacją założyć nowe konto dokładnie pod tym adresem www i nie korzystać z konta założonego wcześniej na platformie witkac.pl.

Pomoc w przypadku pytań

Do dyspozycji wnioskodawców są dwie infolinie: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. Czynne są jeszcze dzisiaj i jutro do g. 17:00. Kilkunastoosobowy zespół specjalistów wyjaśnia na bieżąco wszelkie kwestie związane z naborem, a także z samym procesem składania wniosku. Pytania można także kierować na adresy email: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.

- Zachęcamy do składania wniosków firmy i instytucje, które spełniają wymogi formalne zawarte w regulaminie Funduszu. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Przez cały czas odpowiadają oni na pytania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Źródło: MKiDN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy