Drugi kierunek studiów bezpłatny. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o uczelniach

Artykuł
wikipedia/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL

W Sejmie przyjęto nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. poprawek w zniesieniu opłat za drugi kierunek studiów oraz nowych rozwiązań ws. komercjalizacji wyników badań naukowych.

Nowelizacja ma ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, pozwolić uczelniom na prowadzenie studiów o coraz lepszej jakości, a także pomóc uczelniom w radzeniu sobie z niżem demograficznym.

Za nowelizacją ustawy wraz z przyjętymi poprawkami było 234 posłów, przeciw - 23, od głosu wstrzymało się 194 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm w głosowaniu przyjął pakiet poprawek, które zakładają zniesienie opłat za drugi i kolejne kierunki studiów. Według przyjętych przepisów z opłat zwolnieni mają być już studenci, którzy podjęli drugi kierunek studiów w roku akademickim 2013/2014.

Te zmiany mają związek z czerwcowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją.

Obecna w Sejmie minister nauki Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że opłaty za kolejne kierunki miały prowadzić do likwidacji patologii, polegających na tym, że studenci podejmowali studia na wielu kierunkach i ich nie kończyli. – W dalszym ciągu uważamy, że trzeba walczyć z taką sytuacją, gdzie studenci przeczekują, studiując uciekając od pracy – powiedziała.

Ryszard Terlecki (PiS) zapowiedział, że PiS w głosowaniu nad ustawą wstrzyma się od głosu, "żeby młodzi ludzie mogli studiować bezpłatnie na drugim kierunku. – To jedyny pozytywny efekt tego smutnego działania Platformy – dodał.

Wśród rozwiązań, które przyjął Sejm są też nowe rozwiązania dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych. Proponowane zapisy zakładają, że uczelnia publiczna czy instytut zatrudniający badacza będą miały prawo, by skomercjalizować wypracowane przez pracownika rozwiązania.

Według przyjętych zapisów, w systemie szkolnictwa wyższego ma być wprowadzony podział na studia o profilu praktycznym oraz akademickim. Uczelnie stawiające na praktykę zawodową będą mogły zastąpić część kadry badawczej osobami bez tytułów naukowych, ale z doświadczeniem zawodowym.
Ustawa zmienia też pewne zapisy dotyczące praw pracowniczych. Nauczyciel akademicki będzie miał prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia dopiero po 15 przepracowanych latach.

Nowelizacja zakłada też powołanie przez ministra nauki nowego organu - konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych.
Ustawa zakłada też ostateczną likwidację kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Ma to nastąpić do 1 października 2016 r.

CZYTAJ WIĘCĘJ:

Minister nauki wykreśli przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów

Drugi kierunek studiów bezpłatny jeszcze przed nowym rokiem akademickim?

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy