Zanosi się na wzrost zarobków. Kto, kiedy i ile pieniędzy dostanie więcej?

Artykuł
canva.com

Od przyszłego roku Polacy będą zarabiać więcej. Przynajmniej ci, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej płacy oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Według założeń od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,10 zł.

W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3383 zł oraz od dnia 1 lipca 2023 r. – 3450 zł. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł.


Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 3383 zł oraz 3450 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł.
Wymienione wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy