Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Zaczyna obowiązywać już od dziś

Artykuł
Dotychczas zasiłek dla bezrobotnych wynosił 881,30 zł
Wikipedia

Minister Marlena Maląg ogłosiła, że od dziś zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 1200 zł brutto, a nie jak do tej pory 881 zł brutto. Według informacji, jakie przekazała minister Maląg, podwyższoną kwotę otrzymają wszyscy bezrobotni, czyli nie tylko nowo rejestrujący się, ale też ci, którzy już pobierają zasiłek.

Wzrost zasiłku od 1 września, w pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku - 942,30 zł. Podwyższenie świadczenia zakłada ustawa o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca.

Wprowadzony dodatek solidarnościowy, który wynosi 1400 zł przysługiwał osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie było przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

- Dodatek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa o dodatku solidarnościowym zakładała podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna obowiązywać od września - zapewnia minister Marlena Maląg.

Pozostałe zasady przyznawania obniżonej i podwyższonej kwoty zasiłku pozostaną niezmienione, w zależności od stażu pracy,

Dotychczas zasiłek dla bezrobotnych wynosił 881,30 zł w pierwszych 90 dniach i 692 zł w późniejszym okresie. Według rządowych szacunków łączny koszt podniesienia wysokości podstawowego zasiłku do 1200 zł od września wyniesie w tym roku ok. 658,6 mln zł.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została również zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej pensji minimalnej. Zmiana dotyczy osób, którym na podstawie marcowej ustawy związaną z koronawirusem zmniejszono wymiar czasu pracy.

 

Źródło: polskieradio24.pl, Twitter

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy