Trybunał Konstytucyjny decyduje, czy Konstytucja ma wyższość nad prawem UE

Artykuł
Fot. Portal TV Republika

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. W rozprawie uczestniczyć będzie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. RPO uważa, że dwa pierwsze pytania premiera nie powinny być w ogóle rozpatrywane przez Trybunał, a w sprawie trzeciej – powinien się on zwrócić z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno zaś zostać zawieszone.

Sprawą zajmuje się pięcioosobowy skład sędziowski pod przewodnictwem prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. RPO Adam Bodnar złożył wniosek formalny o zadanie przez TK pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Przyłębska poinformowała, że ws. tego wniosku TK zdecyduje „integralnie podczas narady w trakcie postępowania”.

Wniosek premiera został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak informował Piotr Müller, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE – zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Źródło: portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy