Rząd zamierza uregulować gospodarkę odpadami. Rozwiązania mają ustabilizować koszty odbioru śmieci

Artykuł
Rząd zamierza uregulować gospodarkę odpadami (zdj. ilustracyjne)
Fot. flickr.co/Portal NowinyPL

Podczas jutrzejszego posiedzenia rząd zajmie się między innymi projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o przyjęcie rozwiązań, które pozwolą gminom ustabilizować koszty odbioru oraz zagospodarowania śmieci.

Projekt ustawy zakłada, że gminy będą odpowiadały za recykling odpadów, ale umożliwia również indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych z segregacji śmieci. Ma to pozwolić na odejście przez gminy od tak zwanej „odpowiedzialności zbiorowej”.

Ponadto samorząd zyska możliwość magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez 3 lata. To czasowe rozwiązanie problemu z częścią nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi jej dłuższe legalne składowanie.

Większe kary za zaśmiecanie przestrzeni publicznej

W projekcie ustawy znalazło się również podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych.

Podczas posiedzenia, ministrowie zajmą się również projektem ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, projektem rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, projektem propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, oraz podziałem środków na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski.

Źródło: polskieradio24.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy