„Rozmowa ściśle jawna”. Program „Synergia” ma usprawnić działanie spółek skarbu państwa

Canva

Koordynacja działalności spółek skarbu państwa ma na celu powiększanie ich efektywności, tak aby aktywa państwowe rosły – uważa Łukasz Turkowski, szef zespołu ds. programu „Synergia” Ministerstwa Aktywów Państwowych. - Adaptujemy rozwiązania już wypracowane w biznesie prywatnym. Sektory zrzeszają się, by lepiej prezentować swoje interesy, wymieniać się doświadczeniami i zwiększać swoją efektywność – powiedział Turkowski.

- W praktyce polega to na tym, że stworzona została grupa zrzeszająca reprezentantów poszczególnych spółek działających w programie, która spotyka się, dyskutuje, prezentuje swoje pomysły, a także korzysta ze szkoleń menadżerskich. To wszystko ma się przekładać na powiększenie efektywności, tak aby aktywa państwowe rosły – zaznaczył gość Piotra Nisztora.

Turkowski przypomniał, że taka forma współpracy ministerstwa i spółek skarbu państwa przyniosła owoce podczas kryzysu na granicy z Białorusią. - Minister Sasin wystosował apel do spółek skarbu państwa o wsparcie formacji działających na granicy, zarówno materiałowo, jak i finansowo. Żeby to wsparcie jak najskuteczniej przekierować, do akcji włączył się zespół „Synergia” i to się sprawdziło. Pierwsze wyposażenie kupione przez spółki trafiło na granicę już po tygodniu – powiedział.

- Ministerstwo Aktywów Państwowych w założeniu nie tylko ma zarządzać aktywami, ma być również jednym z elementów i miejsc, gdzie jest kreowana polityka gospodarcza państwa, aby wartość aktywów była zwiększana i mogła się skutecznie bronić przed konkurencją – powiedział Turkowski. Jednym z projektów, podjętych przez Ministerstwo jest Polski Cyfrowy Operator Logistyczny.

- Polska branża transportowa to 6 proc. PKB i to nie pozostaje niezauważone przez naszych zachodnich partnerów. Jeżeli nie podejmiemy takiej próby, może się okazać, ze zostaniemy zdominowani przez kapitał obcy – zaznaczył Turkowski.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy