Raport Komisji ds. Pedofilii. Najmłodsza ofiara miała rok

Artykuł
Najmłodsza ofiara pedofilii miała jeden rok, najstarsza 16 lat
Fot.: Canva/@Serghei Turcanu

Państwowa Komisja ds. Pedofilii opublikowała pełny raport, zawierający wyniki jej prac. Według dokumentu liczącego sobie 250 stron, Komisji zgłoszono 349 przypadków. 188 pokrzywdzonych dzieci było dziewczynkami, 173 - chłopcami. Jedna trzecia sprawców to członkowie rodzin ofiar.

Najmłodsza ofiara pedofilii miała jeden rok, najstarsza 16 lat. 

96 proc. sprawców to mężczyźni. Z 349 spraw, które trafiły do Komisji, 173 przekazano prokuraturze. 36 z nich dotyczyło niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii. 

Komisja zbadała akta sądowe z lat 2017-2020. Na tej podstawie opracowano charakterystykę przeciętnego pedofila - jest to mężczyzna w wieku powyżej 30 lat, kawaler, który najczęściej na swoje ofiary wybiera dziewczynki w wieku od 7 do 15 lat. Połowa sprawców miała własne dzieci. 

35. proc. wszystkich spraw miało miejsce w internecie. Połowa ofiar pedofilii na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego nie była objęta specjalistyczną pomocą psychologiczną.

W 83 proc. przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym. 65 proc. sprawców z badania, przed popełnieniem przestępstwa na tle seksualnym, dopuściło się łamania norm społecznych.

Piętno ofiary

Z ustaleń Komisji wynika, że wykorzystane seksualnie dzieci cierpią na lęk, poczucie winy i depresję. Mają również problemy z zaburzeniami snu, problemami w nauce, są też bardziej skłonne do ucieczek z domu. 

Autorzy raportu proponują zmiany systemowe. Należą do nich m.in. wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw pedofilii, wprowadzenie instytucji adwokata dziecka, nadanie priorytetowego charakteru sprawom karnym dotyczącym przemocy seksualnej wobec dzieci, a także niezwłoczne wystąpienie prokuratora z wnioskiem o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.

Komisja zaleca również obowiązkowe opiniowanie seksuologiczne i psychiatryczne sprawców wykorzystania seksualnego dzieci. Wśród rekomendacji znalazł się też pomysł stworzenia szybkiej ścieżki interwencyjnej, która zapewniałaby priorytetowy dostęp do opieki psychologicznej dla skrzywdzonych małoletnich.

 

 

Źródło: tvp.info

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy