Przyszłość Unii Europejskiej. KPRM: Każdy może zabrać głos w debacie

Artykuł
KPRM przypomina, że ponad 70 lat temu minister spraw zagranicznych przedstawił plan, który zapoczątkował proces integracji europejskiej
Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

9 maja przypada Dzień Europy. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaapelowała do tego, aby zabrać głos w debatach podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

- Co roku, 9 maja obchodzimy Dzień Europy. To święto upamiętniające tzw. Plan Schumana, przedstawiony w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Plan stał się podwalinami dzisiejszej Unii Europejskiej - przypomniała KPRM.

- W tym roku Dzień Europy ma szczególny wydźwięk, ponieważ rozpoczyna się Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Biorąc w niej udział każdy Europejczyk ma szanse podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na kierunek rozwoju Unii Europejskiej. Dzięki Wielojęzycznej Platformie Cyfrowej każdy z nas może zabrać głos w sprawach dla niego najważniejszych. Weź udział w debacie i powiedz w jakiej Europie chciałbyś żyć! - poinformowała Kancelaria Premiera.

KPRM przypomina, że ponad 70 lat temu minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan, który zapoczątkował proces integracji europejskiej.

- Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a potem Europejska Wspólnota Gospodarcza stały się podwalinami przyszłej Unii Europejskiej - poinformowano.

- Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. [...] Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność - zaznaczono we fragmencie Deklaracji Schumana z 1950 roku.

Tegoroczne obchody

Dodaje, że mimo pandemii COVID-19 instytucje Unii Europejskiej zapraszają obywateli Europy i świata w odwiedziny, tyle że online.

- Obchody tegorocznego święta Dnia Europy są wyjątkowe. Przedstawiciele unijnych instytucji chcą zaangażować Europejczyków w tworzenie wspólnego planu działań na kolejne lata. Zainicjowali Konferencję w sprawie przyszłości Europy, podczas której każdy z nas może zabrać głos - napisano.

- Każda opinia się liczy! Według premiera Mateusza Morawieckiego Unia Europejska powinna stać się bardziej konkurencyjna gospodarczo i otwarta na świat, a państwa członkowskie oraz ich potrzeby powinny wyznaczać kierunek przyszłości Wspólnoty. Obecne rozwiązania dylematów Unii Europejskiej powinny być integracyjne i głęboko zakorzenione w woli narodów europejskich, wzmacniając tym samym rolę parlamentów narodowych - przekonuje KPRM.

Zachęca, by zajrzeć na dedykowaną Platformę Cyfrową futureu.europa.eu, dzięki której można wziąć udział w debatach, zgłosić swoje pomysły czy zostać organizatorem wydarzenia.

- Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to m.in. zmiany klimatu i środowisko, zdrowie, zatrudnienie i gospodarka, transformacja cyfrowa, wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo, migracje, edukacja, kultura, młodzież i sport, międzynarodowa rola UE, demokracja europejska - informuje kancelaria.

- Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń takich jak sesje plenarne oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Raport ma zostać przedstawiony wiosną 2022 r. i będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem przyszłych działań na forum Unii Europejskiej - zaznacza KPRM.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy