Przekop Mierzei Wiślanej gotowy przed czasem! Robi wrażenie... [wideo]

Tomasz Domański 17-08-2022, 11:45
Telewizja Republika

Niemcy mają Kanał Kiloński łączący Bałtyk z Morzem Północnym. Egipt ma Kanał Sueski łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Panama ma Kanał Panamski łączący wody Oceanu Atlantyckiego z wodami Oceanu Spokojnego. Wszystkie łączy wspólny mianownik. Nie są wytworem natury. Wszystkie obiekty od podstaw stworzył człowiek. Polska ma kanał łączący Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Przekop uniezależni nas na zawsze od wpływów i żądań Rosji. Byliśmy dziś na miejscu, by zobaczyć i pokazać Państwu jak to miejsce prezentuje się na miesiąc przed oficjalnym otwarciem.

Komora śluzy ma długość 200 metrów, szerokość 25 metrów i głębokość 6,5 metra. To dzięki niej wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie będą się mieszały, a różnica poziomu wód w obu zbiornikach nie będzie stanowiła zagrożenia dla jednostek pływających.

- Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej znaczenie jest szczególnie widoczne teraz, w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Kanał Żeglugowy otworzymy 17 września. To data nieprzypadkowa i jakże symboliczna. Otworzymy nowy szlak, dający bezpośredni, swobodny i administrowany wyłącznie przez polską administrację dostęp z Bałtyku do Zalewu Wiślanego – dodaje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Ale aby taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne było wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania oraz nowego układu drogowego z dwoma mostami obrotowymi.

Gotowy jest już budynek Kapitanatu Portu Nowy Świat, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Przypomnijmy, w kompetencjach Kapitanatu będą nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, kontrola nad przeprawą śluzową, ale i obsługa bram śluzy, mostów obrotowych i regulacja ruchu kołowego w obrębie Kapitanatu i przeprawy śluzowej.

Dla przypomnienia, przekop Mierzei Wiślanej to druga na świecie inwestycja, gdzie zastosowano prefabrykaty x-block plus. Po raz pierwszy w historii układane są też pod wodą, jako element konstrukcji rozpraszającej energię falowania.

Swoją rolę spełnia już sztuczna wyspa, która powstała w odległości ok. 2 km od Przebrna i ok. 4,5 km od przekopu.

- Sztuczna wyspa jest kluczowym elementem realizacji tego etapu inwestycji. Kluczowym ze względu na jej przeznaczenie – z jednej strony, jako miejsce przeznaczone do odkładania urobku z prac czerpalnych pochodzących z dna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg, a z drugiej strony z uwagi na aspekty związane z ochroną środowiska, m.in. migracją ptaków – tłumaczy Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Wyspa jest w kształcie elipsy, ma 1900 na 1100 metrów średnicy. Jej powierzchnia to 181 hektarów. Wyspa podzielona została na dwie kwatery, z czego jedna przeznaczona jest na etap wykonawczy, a druga na etap utrzymaniowy.

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Źródło: Telewizja Republika/Urząd Morski Gdynia/umgdy.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy