Prezydent Andrzej Duda: jesteśmy cały czas krajem w rozwoju [wideo]

Zrzut ekranu (Telewizja Republika)

"To rada, która ma patrzeć w przyszłość, choć jej zadaniem jest też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki", mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady ds. Szkolnictwa Wyższego Nauki i Innowacji. Jak dodał - "rozwój polskiej nauki dla rozwoju Polski jako takiej odgrywa znaczenie wręcz fundamentalne".

Dziś w Pałacu Prezydenckim, głowa państwa powołała Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent na pierwszym posiedzeniu rady podziękował jej członkom, że na zasadach pełnej dobrowolności i de facto wolontariatu podjęli pracę na rzecz Rzeczypospolitej. 

Podkreślił, że "rozwój polskiej nauki dla rozwoju Polski jako takiej odgrywa znaczenie wręcz fundamentalne". "Nauki nie tylko w znaczeniu nauki jako działań badawczych, także nauki jako procesu nauczania, procesu edukacji młodzieży, już dorosłej, bo mówimy w tej chwili o szkolnictwie wyższym", dodał Andrzej Duda.

"Czy sytuacja jest dobra? Gdyby sytuacja była dobra, to byśmy nie reformowali polskiej nauki. Sytuacja na pewno wymaga naprawy (...), nie wspominając już o tym, że sposób uprawiania nauki wymaga systematycznego rozwoju, uwzględniania nowych trendów i tego, co sama nauka wymyśliła", podkreślił prezydent.

Prezydent zauważył, iż "rada jest częścią Narodowej Rady Rozwoju. Dla mnie jest radą, która ma patrzeć w przyszłość. To jest jej zasadnicze zadanie. Oczywiście bardzo ważnym zadaniem jest dokonywanie diagnozy stanu obecnego".

Stąd – jak mówił – cały szereg zadań i pytań: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy dobrze promujemy tych, którzy są innowacyjni, czy akty polityki innowacyjności i rozwoju w sposób właściwy realizują swe zadania i wreszcie czy reforma szkolnictwa wyższego, przeprowadzona w ostatnich latach w sposób właściwy kształtuje model polskiej nauki, czy wymaga istotnych korekt.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta RP; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji.

Rada ma także wspierać działania prezydenta związane ze szkolnictwem wyższym, nauką i innowacją; tworzyć forum debaty i dialogu w tym zakresie; promować działania i inicjatywy służące innowacyjności w nauce i gospodarce. 

Ustawa regulująca działalność szkolnictwa wyższego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) – weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.

Cale wystąpienie prezydenta w oknie powyżej. Polecamy!

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy