Oto lista byłych ambasadorów, którzy obecnie plują na Polskę! ZOBACZ KIM BYLI W PRZESZŁOŚCI!

Sebastian Moryń 09-05-2018, 10:56
Artykuł

Media, te antyrządowe, krytykujące obecny rząd w Polsce, dudniły w dniu wczorajszym o tym, że 29 byłych ambasadorów powołało Konferencję Ambasadorów RP, której celem ma być ... analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Oczywiście powód powołania tego grona jest jeden (według tych osób): "Polska postrzegana jest jako "chory człowiek" Unii Europejskiej. I to oni mają "pomóc" zmienić ten obraz. Poniżej prezentujemy listę tych ambasadorów i informację, o których nie mówią owe media, a która jest bardzo ważna. Te osoby to w przeważającej większości TW, którzy robili kariery donosicielskie w państwie komunistycznym w Polsce. Można rzec: wszystko jasne!

W poniedziałkowym oświadczeniu dyplomaci krytykują politykę zagraniczną rządu Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając, że zmierza ona do marginalizacji pozycji Polski w Unii Europejskiej. Dyplomaci, podpisani pod oświadczeniem, w minionych latach pełnili służbę w najważniejszych polskich placówkach dyplomatycznych m.in. w USA, Rosji, Kanadzie, Hiszpanii, Belgii, Watykanie, w polskich przedstawicielstwach w Unii Europejskiej i NATO. Podkreślają, że powołanie Konferencji Ambasadorów RP to wyraz ich troski o przyszłość Polski na arenie międzynarodowej. "Powołujemy Konferencję Ambasadorów RP, zgromadzenie byłych przedstawicieli RP, którego celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji" - wyjaśniają autorzy.

A oto te "czerwone osoby", którzy tak troszczą się o nasz kraj:

Jan Barcz - zabezpieczenie operacyjne, rejestrowany przez Dep I [wywiad cywilny] od 1981 r. [co to „zabezpieczenie operacyjne”, tutaj: https://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=Z ]

Marcin Bosacki - rozpracowywany przez SB w Poznaniu od 1988

Ivo Byczewski - brak możliwości pełnej weryfikacji

Maria Krzysztof Byrski - rozpracowywany a także opracowywany jako  kTW [kandydat na TW; zob.: inwentarz-słownik, link jak wyżej]

Mieczysław Cieniuch - generał  - brak szczególnych informacji w IPN

Tadeusz Diem - rozpracowywany przez SB

Paweł Dobrowolski - rejestrowany przez Dep II [kontrwywiad] jako TW

Grzegorz Dziemidowicz - był w zainteresowaniu Zarządu II SG [wywiad wojskowy]

Urszula Gacek - brak informacji w IPN, Krakowskie Oddziałowe Biuro Lustracyjne weryfikację  jej oświadczenia zakończyło pozytywnie

Marek Grela - rejestrowany przez Dep I, są mikrofilmy dot. jego osoby, ale brak możliwości weryfikacji jej zawartości

Andrzej Jaroszyński - rozpracowywany przez SB, brak wyraźnych wskazań na traktowanie go jako źródło osobowe

Maciej Klimczak - tylko akta paszportowe

Michał Klinger - są tylko informacje o rozpracowywaniu

 

Tomasz Knothe  - był zarejestrowany przez Dep. I - brak charakteru rejestracji. W IPN zachowały sie materiały wytworzone przez Dep. I [wywiad]

Maciej Kozłowski - sprawa znana w mediach - zgodnie z prawdą "sądową" niewinny kłamstwa lustracyjnego, pomimo materiałów i dowodów procesowych

Maciej Koźmiński - rejestrowany jako kTW, a następnie jako zabezpieczenie operacyjne

Jerzy Kranz - rejestrowany jako kTW

Henryk Lipszyc - rejestrowany jako kTW

Bogumił Luft - rozpracowywany przez SB

Piotr Łukasiewicz - rozpracowywany przez SB, ale są też zapisy niejasne - bez szczegółowej kwerendy - brak możliwości określenia charakteru tych zapisów

Anna Niewiadomska - brak bliższych danych osobowych nie pozwala na jej identyfikacje w zasobie

Jerzy Marian Nowak - rejestrowany przez Dep I [wywiad] jako TW

Piotr Nowina-Konopka - rejestrowany jako zabezpieczenie przez Inspektorat 2 WUSW Gdańsk

Agnieszka Magdziak - rejestrowana jako zabezpieczenie operacyjne

Piotr Ogrodziński - rejestrowany jako zabezpieczenie operacyjne

Katarzyna Pełczyńska 

Ryszard Schnepf - rejestrowany przez Dep I [wywiad] - brak charakteru rejestracji

Tadeusz Szumowski - rejestrowany jako kandydat na współpracownika przez Zarząd II SG [wywiad]

Maria Wodzyńska - rejestrowana jako TW

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy