Mińsk idzie śladem Moskwy. Koniec udawania niewiniątka. Łukaszenka dołączy do Putina

Artykuł
Canva/Flickr/Тэлеканал Белсат

Białoruś i Rosja wspólnie odpowiadają za wojnę na Ukrainie – taką rezolucję przyjął Parlament Europejski. Europosłowie chcą, by wszystkie sankcje, jakimi została objęta Rosja, przeniesiono również na reżim Aleksandra Łukaszenki.

W rezolucji posłowie zdecydowanie potępili wsparcie, jakiego białoruski reżim dyktatora Aleksandra Łukaszenki udzielił Rosji w wojnie na Ukrainie. Chodzi tu również o tzw. referendum przywracające temu krajowi status nuklearny, a także zgodę Białorusi na przemieszczanie się rosyjskich wojsk i broni przez własne terytorium, korzystanie z jej przestrzeni powietrznej, tankowanie i przechowywanie amunicji wojskowej. Posłowie uznali, że reżim białoruski jest współodpowiedzialny za atak i ponosi wszelkie konsekwencje prawne wynikające z prawa międzynarodowego.

Posłowie zwrócili też uwagę na rosnące wpływy Rosji na Białorusi, w tym finansowe. Ich zdaniem budzi to poważne wątpliwości co do zdolności Białorusi do podejmowania suwerennych decyzji. Zaapelowali, by wszystkie sankcje nałożone na Rosję zostały ściśle odwzorowane i odpowiednio wdrożone w stosunku do Białorusi, także we wszystkich przyszłości.

Uznali też potrzebę przeprowadzenia kompleksowego śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na narodzie białoruskim. Rezolucja wzywa kraje UE do aktywnego stosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej i przygotowania spraw sądowych przeciwko białoruskim urzędnikom odpowiedzialnym za przemoc i represje lub współwinnym ich popełnienia, w tym przeciwko samemu Aleksandrowi Łukaszence.

Parlament potępił również ostatnie zmiany w białoruskim kodeksie karnym, wprowadzające karę śmierci za „usiłowanie popełnienia aktu terroru”. Zwrócił też uwagę aresztowania i zatrzymania liderów i przedstawicieli związków zawodowych przez władze białoruskie. Jak uznali posłowie, stanowi to atak zarówno na prawa człowieka, jak i na prawa podstawowe zapisane w konwencjach międzynarodowych. W związku z tym osoby aresztowane muszą zostać natychmiast zwolnione i mieć zapewniony dostęp do niezależnego wymiaru sprawiedliwości.

Posłowie wskazali też na potrzebę wzmocnienia współpracy UE z białoruskimi siłami demokratycznymi, m.in. poprzez regularne spotkania na szczycie i znaczącą pomoc finansową.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy