Krajowa Spółka Cukrowa. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Artykuł
Nowe rozwiązania mają wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
Fot. PAP/Rafał Guz

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Zakłada ona, że Skarb Państwa będzie mógł obejmować nowe akcje Krajowej Spółki Cukrowej z prawem głosu.

Przed nowelizacją obowiązywała ustawa z 1994 r. Zgodnie z nią, akcje nowych emisji KSC mogą obejmować́ wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani ze spółką umowami kontraktacji buraków oraz pracownicy KSC. Skarb Państwa może nabywać akcje, ale bez prawa głosu.

Po zmienieniu ustawy, Skarb Państwa może nabywać akcje z prawem głosu. Oznacza to możliwość dokapitalizowania KSC. To z kolei umożliwi budowę Polskiej Grupy Spożywczej, która powstanie na bazie KSC.

Konsolidacja spółek będzie polegać na podniesieniu kapitału zakładowego KSC przez wniesienie przez Skarb Państwa udziałów spółek przeznaczonych do konsolidacji, w zamian za akcje o podwyższonym kapitale. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie roli Skarbu Państwa w tej spółce. Dzięki temu wzrośnie wartość akcji należących do plantatorów i pracowników.

Budowa takiego holdingu ma na celu tworzenie na bazie zasobów dostępnych Skarbowi Państwa silnego podmiotu, który przyczyni się do wzmocnienia polskiego przemysłu rolno-pożywczego. Tym samym wpłynie na konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Na ten moment, większościowym udziałowcem KSC jest Skarb Państwa. Ok. 20 proc. akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników spółki.

Źródło: wnp

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy