Koniec obowiązku szkolnego dla 6-latków. Sejm przyjął nowelizację

Artykuł
zrzut z TVP Parlament

Nowelizacją ustawy o systemie oświaty Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę dopiero w wieku 7 lat, po rocznym obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat. Jeśli chodzi o posyłanie młodszych dzieci do szkół, będą o tym decydować rodzice.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 269 posłów, 156 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Główne zmiany jakie wprowadza ustawa to powrót do obowiązku szkolnego od siódmego roku życia i obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego albo pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, które rodzice chcą wysłać do szkoły wcześniej.

Nowelizacja umożliwi też ponowne zapisanie dzieci do klasy pierwszej w przyszłym roku tym rodzicom, którzy w tym roku wysłali je wcześniej do szkoły ze względu na przymus ustawowy. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca.


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Sejm przyjął podatek bankowy

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy