Konferencja prasowa: Ochrona dzieci przed adopcją przez pary homoseksualne

Artykuł
Minister Zbigniew Ziobro wraz z ministrem Michałem Wójcikiem na konferencji prasowej
Facebook

Polska nie może się ugiąć pod dyktatem lewackich środowisk, usiłujących narzucić nam swoją ideologię - uważa Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podczas czwartkowej konferencji podkreślono, że Polacy nie zgadzają się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, zaś odrzucenie rozwiązań narzucanych nam przez Brukselę leży w dobrze pojętym interesie dziecka.

Ziobro poinformował również, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym pary homoseksualne nie mogą adoptować dzieci. Minister podkreślił, że takie rozwiązanie odpowiada poglądom „ogromnej większości polskiego społeczeństwa”.

- Wspólnie z panem ministrem Michałem Wójcikiem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, która ma w sposób skuteczny ochronić dzieci przed tego rodzaju decyzjami, które mogłyby oznaczać adopcję przez pary pozostające we współżyciu homoseksualnym — poinformował minister sprawiedliwości.

Minister przekonywał, że dobro dziecka jest nadrzędną wartością chronioną przez polską konstytucję, zaś naturalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka jest rodzina.

Polska kieruje skargę do TSUE

Z kolei Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Polska zaskarżyła mechanizm powiązania wypłaty funduszy z kwestią praworządności do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jest on powiązany z obecnym, wieloletnim budżetem i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller podkreślił, że „tego rodzaju rozwiązania nie mają podstawy prawnej w Traktatach, ingerują w kompetencje państw członkowskich i naruszają prawo Unii Europejskiej. Wypłata środków z budżetu Unii powinna być uzależniona wyłącznie od spełnienia obiektywnych i konkretnych warunków, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa” – dodał Müller.

Skarga do TSUE została oparta o wkład Ministerstwa Sprawiedliwości i została przyjęta przez cały skład Rady Ministrów. W komunikacie poinformowano też, że „wątpliwości Polski od początku podzielają Węgry, które równocześnie z Polską składają własną skargę na rozporządzenie”.

Złożona przez rząd skarga do TSUE dotyczy porozumienia z grudnia ub.r. Unijni liderzy porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Jeszcze w grudniu ub.r. zaskarżenie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu powiązanych z przestrzeganiem praworządności zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i szef węgierskiego rządu Viktor Orban.

Źródło: Facebook/tvp.info

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy