Końcowy etap weryfikacji wniosków Funduszu Wsparcia Kultury. Rozpoczęto podpisywanie umów

Artykuł
Końcowy etap weryfikacji wniosków Funduszu Wsparcia Kultury
Pixabay.com

Ze źródeł zbliżonych do MKIDN wiemy, że kwoty dotacji z FWK zostały generalnie obniżone. Dodatkowo, weryfikacja miała potwierdzić brak zasadności części kosztów w niektórych przypadkach. W takich sytuacjach, kwoty mogły także ulec obniżeniu.

Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny kończą proces weryfikacji wniosków Funduszu Wsparcia Kultury. We wtorek rozpoczęły się konsultacje z beneficjentami i podpisywanie umów z tymi, których wnioski zostały już zweryfikowane. Działania umożliwią sprawne przekazanie środków dla instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw działających w obszarze kultury. Rekompensaty przydzielono podmiotom prowadzącym działalności w obszarze kultury i produkcji artystycznej. Są wśród nich jednostki działające w kilku dziedzinach, w tym w produkcji artystycznej.

Dzięki określonemu katalogowi kosztów, takich jak m.in. zatrudnienia personelu, wynagrodzenia dla freelancerów oraz wydatki związane z działalnością w obszarze kultury, edukacją kulturalną i artystyczną czy poprawą dostępu do kultury nie ma formalnej możliwości, żeby przydzielone środki zostały wydatkowane na dowolne potrzeby wnioskodawców. Zgodność wniosków z finalnym rozliczeniem, w oparciu o dostarczone faktury będzie szczegółowo badana. Kontroli zostanie poddanych ok. 30 proc. losowo wybranych beneficjentów.

Mechanizm Funduszu Wsparcia Kultury oparty jest na modelach finansowych przyjętych w pandemii na całym świecie. Nacisk w pierwszej kolejności kładziony jest na sprawność przekazywania środków, a następnie beneficjent musi szczegółowo rozliczyć się z ich wydatkowania. 

Środki z funduszu mają stanowić wsparcie dla bieżącej działalności muzycznej, teatralnej, tanecznej (które, z uwagi na swój charakter i niezbędny udział publiczności, najbardziej ucierpiały w wyniku ograniczeń pandemicznych) oraz związanego z nimi zaplecza technicznego. Objęte nim zostały samorządowe instytucje kultury, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Pod uwagę wzięto skalę ich działalności określoną m.in. na podstawie przychodów, czyli tak, jak w każdym innym programie pomocowym. Dzięki temu wsparcie trafi do tych podmiotów, które mają duży potencjał usługowy, a więc są w stanie ożywić gospodarkę, a ponadto oferują zatrudnienie wielu osób.

Inne kategorie podmiotów działających w kulturze (m.in. osoby samozatrudnione oraz pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne) są lub będą w najbliższym czasie objęte także dodatkowymi formami wsparcia.

Celem Funduszu Wsparcia Kultury jest obiektywna pomoc całej branży. Ma on umożliwić nie tylko utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie wielu podmiotów, ale również pozwolić na sprawny i szybki powrót do organizowania wydarzeń kulturalnych po ustaniu pandemii.

FWK stanowi przede wszystkim program wsparcia gospodarki – konkretnie jednego z jej bardzo ważnych sektorów, jakim jest kultura.

Założeniem FWK było to, aby środki pozyskane z funduszu popłynęły jak najszerszym strumieniem do sektora, w tym tych podmiotów, które mają największy potencjał usługowy, najwięcej zatrudniają, produkują i najwięcej wydają.

 

Źródło: Portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy