Kodeks drogowy 2021. Od dziś obowiązują zmiany

Nowe przepisy m.in. zabraniają jazdy „na zderzaku”
Fot. Flickr/Olgierd Rudak

Już dziś wchodzi w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym. W myśl nowych przepisów nastąpi ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

– Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć – jest to priorytet polskiego rządu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami pieszy już znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a z kolei pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

Według nowych przepisów kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

W regulacji zawarto zapis, zgodnie z którym podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę.

Odstęp między pojazdami

Nowela wprowadziła także zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych, popularnie nazywanej jazdą na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania.

Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby. Do tej pory w godzinach nocnych (godz. 23-5) dopuszczalną prędkością maksymalną było 60 km/h. Jak wskazywali autorzy projektu, różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest priorytetem Ministerstwa Infrastruktury. Nasze działania składają się z trzech filarów. Pierwszym jest edukacja. Przygotowaliśmy kampanię społeczną, by dotrzeć do każdego kierowcy i każdego pieszego. Drugim są inwestycje – oprócz rozbudowy sieci drogowej w celu wyprowadzenia ruchu kołowego z centrów miast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje listę przejść dla pieszych, które powinny być doświetlone, aby zapewnić dobrą widoczność pieszego. Trzecim filarem są zmiany w prawie, które wchodzą w życie w najbliższy wtorek. Dzięki tym działaniom wkrótce będziemy mogli zaobserwować spadającą liczbę wypadków drogowych, zwłaszcza tych z udziałem najsłabiej chronionych uczestników ruchu – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy