Człowiek Roku 2020 „Gazety Polskiej”. Przyłębska: Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

Trzy nagrody, trzech laureatów i wiele ich ogromnych zasług w służbie Polsce. Media Strefy Wolnego Słowa przyznały nagrody w trzech kategoriach: Człowiek Roku „Gazety Polskiej”, Nagroda Klubów Gazety Polskiej i Nagroda im. Grzegorza I Wielkiego miesięcznika „Niezależna Gazeta Polska - Nowe Państwo”.

Laureatka nagrody im. Grzegorza I Wielkiego przyznaną przez miesięcznik ,,Nowe Państwo" podziękowała też wszystkim, którzy wspierają ją w działalności.

- Chciałam podziękować mojej rodzinie: mężowi Andrzejowi, moim synom Marcinowi i Alanowi, również ich żonom i moim wnukom, za to, że dzielnie znoszą brzemię nazwiska, które przez funkcję ich babci stało się przedmiotem różnych bardzo nieprzyjemnych, agresywnych wypowiedzi. Za to też wszystkim, którzy mnie wspierają, również pani redaktor, proszę przekazać na ręce redaktora Sakiewicza podziękowania - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego, odbierając nagrodę od Katarzyny Gójskiej, redaktor naczelnej "Nowego Państwa".

Jak co roku przyznano trzy nagrody:

  • Laur Człowieka Roku „Gazety Polskiej” przypadł tysiącom mężnych i pełnych poświęcenia Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • Nagroda im. Grzegorza I Wielkiego przyznana przez "Nowe Państwo" trafiła do rąk sędzi Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego,
  • Kluby "Gazety Polskiej" w wyniku demokratycznego głosowania wyróżniły nagrodą Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy