1054 lat temu odbył się się Chrzest Polski

Artykuł

1054 lat temu w Wielką Sobotę odbył się chrzest Mieszka I; miejsce ceremonii do dziś budzi spory historyków, część z nich wskazuje na Ostrów Lednicki, inni na Poznań, Gniezno, są również opinie, że Mieszko I przyjął chrzest w Ratyzbonie.

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa "Święto Chrztu Polski". Na jej mocy święto to jest świętem państwowym i obchodzone jest 14 kwietnia.

– Uroczyste obchodzenie jego rocznicy miałoby, w opinii projektodawców, zachęcić obywateli do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwony. Z uwagi na powyższe okoliczności, ustawa ustanawia – w celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego – dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym - czytamy w dokumencie.

Źródło:

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy