• 07.02.2023
 • ***PILNE**** TRWA AKCJA RATUNKOWA PO TRZĘSIENIU TYSIĄCLECIA W TURCJI I NA POGRANICZU Z SYRIĄ; NIE ŻYJE PONAD 5 TYSIĘCY 100 OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EPICENTRUM KATAKLIZMU, INFORMUJE BBC; DZIAŁANIA W WIELU MIEJSCACH PROWADZĄ SETKI EKIP W TYM GRUPA STRAŻAKÓW Z POLSKI
 • TRZECIA OSOBA ZOSTAŁA URATOWANA W TURCJI PRZEZ POLSKICH STRAŻAKÓW Z GRUPY HUSAR, KTÓRA W PONIEDZIAŁEK WYLECIAŁA Z POLSKI NA POMOC PO TRZĘSIENIU ZIEMI, POINFORMOWAŁ KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ANDRZEJ BARTKOWIAK
 • SZEF WHO T. A. GHEBREYESUS OŚWIADCZYŁ, ŻE JEST SZCZEGÓLNIE ZANIEPOKOJONY BRAKIEM INFORMACJI Z NIEKTÓRYCH MIEJSCOWOŚCI W SYRII I TURCJI, KTÓRE ZOSTAŁY DOTKNIĘTE TRZĘSIENIEM ZIEMI; SZPITAL W ANTAKYI NIEDALEKO GRANICY Z SYRIĄ ZOSTAŁ POZOSTAWIONY BEZ LEKARZY, A MIESZKAŃCY MIASTA NIE OTRZYMUJĄ ŻADNEJ POMOCY
 • CARITAS POLSKA APELUJE O WSPARCIE DLA OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII; POTRZEBNA JEST POMOC HUMANITARNA, W TYM CIEPŁE KOCE, MATERACE I ŻYWNOŚĆ, ORAZ SCHRONIENIE DLA TYCH, KTÓRYCH DOMY ZOSTAŁY ZNISZCZONE
 • KIJÓW: UKRAINA OTRZYMA 100 LEOPARDÓW 1A5 - ZAPOWIEDZIAŁ NIEMIECKI MINISTER OBRONY BORIS PISTORIUS, KTÓRY PRZYBYŁ WE WTOREK Z WIZYTĄ DO KIJOWA, INFORMUJĄ UKRAIŃSKIE MEDIA; PRZYJAZD POLITYKA BYŁ UTRZYMYWANY W TAJEMNICY ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • PARYŻ: FRANCUSKI SENAT PRZYJĄŁ WE WTOREK PRZYTŁACZAJĄCĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW UCHWAŁĘ POTWIERDZAJĄCĄ POPARCIE DLA WALCZĄCEJ UKRAINY; JEDNOCZEŚNIE WEZWAŁ RZĄD W PARYŻU DO ZWIĘKSZENIA POMOCY, W SZCZEGÓLNOŚCI WOJSKOWEJ, DLA TEGO KRAJU
 • BRUKSELA: ZA WYCIEK INFORMACJI DO MEDIÓW O PLANOWANEJ WIZYCIE PREZYDENTA UKRAINY WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO W BRUKSELI ODPOWIEDZIALNY JEST GABINET PRZEWODNICZĄCEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ROBERTY METSOLI, INFORMUJE WE WTOREK POLITICO
 • WARSZAWA: NA STACJACH ORLENU CENA OLEJU NAPĘDOWEGO JEST NIŻSZA ŚREDNIO O 20 GR ZA LITR, POINFORMOWAŁ WE WTOREK NA TWITTERZE PREZES PKN ORLEN DANIEL OBAJTEK; Z DOŁĄCZONEJ DO WPISU INFORMACJI WYNIKA, ŻE GRUPA ORLEN OBNIŻYŁA CENĘ O 20 GROSZY ZA LITR OLEJU NAPĘDOWEGO
 • WARSZAWA: PKP INTERCITY OBNIŻA OD 1 MARCA TEGO ROKU CENY BILETÓW; CENY BAZOWE NA POŁĄCZENIA KATEGORII TLK I IC BĘDĄ ŚREDNIO O OKOŁO 11 PROC. NIŻSZE OD OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH, ZAŚ DLA KATEGORII EIC I EIP – ŚREDNIO O OKOŁO 15 PROC.; WIĘCEJ NA TVREPUBLIKA.PL
 • "CZAS PRZEDSIĘBIORCÓW" - NOWY CYKL ROZMÓW O GOSPODARCE; OGLĄDAJ 6, 7 I 8 LUTEGO O GODZ. 22:30; DEBATA GŁÓWNA 9 LUTEGO O GODZ. 12:00; WIĘCEJ NA TVREPUBLIKA.PL
 • IMGW: W ŚRODĘ MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ JUŻ WIĘCEJ SŁOŃCA; ZACHMURZENIE BĘDZIE NA OGÓŁ MAŁE I UMIARKOWANE, DUŻE POJAWI SIĘ JEDYNIE MIEJSCAMI; RANO MOGĄ UTRZYMYWAĆ SIĘ JESZCZE STOPNIOWO ZANIKAJĄCE MGŁY OGRANICZAJĄCE WIDZIALNOŚĆ DO 300 M
 • JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA CENZURĘ, KTÓREJ WPROWADZENIA PRZEZ SĄD DOMAGA SIĘ STACJA TVN, NIE BĄDŹ BIERNY! ZALEJMY NASZYMI PROTESTAMI POLSKIE, EUROPEJSKIE I ŚWIATOWE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ KWESTIĄ WOLNOŚCI SŁOWA I PRAW CZŁOWIEKA; WIĘCEJ NA TVREPUBLIKA.PL
 • NBP: AKADEMIA NBP PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z AKADEMIĄ KOPERNIKAŃSKĄ; EFEKTEM WSPÓŁPRACY BĘDZIE REALIZACJA SPECJALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE BANKOWOŚCI CENTRALNEJ ORAZ DOROBKU NAUKOWEGO MIKOŁAJA KOPERNIKA I INNYCH EKONOMISTÓW UPAMIĘTNIONYCH MONETAMI I BANKNOTAMI KOLEKCJONERSKIMI
 • NBP: ZOBACZ WYJĄTKOWY BANKNOT KOLEKCJONERSKI MIKOŁAJ KOPERNIK; DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INICJATYWACH EDUKACYJNYCH NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PODCZAS ŚWIATOWEGO KONGRESU KOPERNIKAŃSKIEGO W DNIACH 19–21 LUTEGO 2023 R. W TORUNIU
 • *** KRAJ - ŚWIAT - EKONOMIA - SPORT - KULTURA - 24H - TVREPUBLIKA.PL ***
   

Nagroda Widzów Telewizji Republika. Czekamy na głosy [regulamin SMS]

Drodzy widzowie, Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Co roku pytamy Was o zdanie komu powinniśmy przyznać wyróżnienie w Waszym imieniu. Nagroda Widzów Telewizji Republika Odwaga - to słowo jest synonimem tej nagrody. Od 9. lat Republika kieruje tę nagrodę właśnie tam, gdzie spotykają się tylko ważne idee, które łączą stację z widzami, a widzów z prawdą. Dlatego czekamy na Twój głos! Odpowiedz na pytanie: Czy według Ciebie Naród Ukraiński powinien otrzymać nagrodę widzów TV Republika? Wyślij SMS o treści TAK lub NIE na numer 7255. Koszt 2,46 zł z VAT. Na odpowiedzi czekamy do środy 11 maja 2022 roku do końca dnia. Dochód z wpływów SMS przeznaczony będzie w całości na pomoc Ukrainie. Poniżej Regulamin serwisu pod nazwą „Sonda SMS”

I. Postanowienia wstępne

    1. Organizatorem serwisu „Sonda SMS” jest Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-029, ul. Pawia 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 108-00-14-156, REGON: 146432210 zwanym dalej „Organizatorem”.
    2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu „Sonda”
    3. Serwis „Sonda” trwa od 07.05.2022 r. do odwołania.
    4. Serwis polega na zbieraniu informacji przez SMS o opiniach telewidzów Telewizji Republika.
    5. Osoba przystępująca do Sondy staje się jej Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
    6. Uczestnikiem Sondy, może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub osoba, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Sondzie używając należącego do niego numeru telefonu.
    7. Zgodnie z zasadami Sondy określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na nieodpłatny lub odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Serwis.
    8. Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS pod numer 7255 wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Serwisie.
    9. Przystępując do Sondy Uczestnik:
            A. powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
            B. zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
            C. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sondzie,
            D. akceptuje w całości Regulamin,
            E. wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Sondy nieodpłatnych wiadomości SMS zgodnie z mechaniką Sondy.
    10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
    11. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

II. Zasady korzystania z Serwisu

        1. Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 7255 o treści: TAK, NIE lub innej wskazanej w materiałach reklamowych lub w komunikacji promującej Serwis.
        2. Koszt wysłania jednej wiadomości pod numer 7255 wynosi  2,46 zł  z VAT.
        3. W przypadku wysłania prawidłowego Zgłoszenia użytkownik otrzyma na telefon, z którego wysłał SMS potwierdzenie otrzymania wiadomości (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
        4. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Sondzie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Sondy. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Sondy następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie.
        5. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja sondy (do 5 wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać pytania sondażowe, prośby o opinie oraz wyniki przeprowadzonych sond.
        6. Uczestnik udziela odpowiedzi wysyłając wskazaną w komunikacji treść na numer 7255. Koszt wysłania wiadomości wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT).
        7. Uczestnictwo w Sondzie ma charakter dobrowolny.
 
III. Postanowienia końcowe

    1    Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie 01-029, ul. Dzielna 58 oraz na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
    2    Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt III.1
    3    Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
    4    Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-029, ul. Pawia 55 z dopiskiem „Sonda SMS”
    5    Reklamacje należy przesyłać w terminie do 5 dni od daty emisji sondy, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania.
    6    Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu „Sonda SMS”.