• 08.12.2023
 • 08.12.2023
 • !!! JESZCZE MOŻESZ KUPIĆ: SPECJALNE WYDANIE "GAZETY POLSKIEJ" - A W NIM CAŁY RAPORT WS. ROSYJSKICH WPŁYWÓW !!!
 • *** TELEWIZJA REPUBLIKA *** W SOBOTĘ 9 GRUDNIA O 20:00 W TELEWIZJI REPUBLIKA DOKUMENT INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PT. „FORT”; ZAPRASZAMY!
 • POLSKA: WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY RADY WARSZAWY W SPRAWIE STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU CZYLI STREFY WYKLUCZENIA TRAFIŁ DO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO TOBIASZA BOCHEŃSKIEGO, POINFORMOWAŁA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH SZEFOWA WARSZAWSKICH STRUKTUR PIS POSŁANKA MAŁGORZATA GOSIEWSKA
 • POLSKA: SZEF MON MARIUSZ BŁASZCZAK ZATWIERDZIŁ W PIĄTEK UMOWĘ DOT. POZYSKANIA 152 EGZEMPLARZY SAMOBIEŻNYCH ARMATOHAUBIC KRAB DLA WOJSKA POLSKIEGO; JAK MÓWIŁ, "SIŁA WOJSKA POLSKIEGO JEST POCHODNĄ SIŁY I POTENCJAŁU POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO"
 • KOŚCIÓŁ: W KOŚCIELE KATOLICKIM 8 GRUDNIA OBCHODZONA JEST UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY; DOGMAT O NIEPOKALANYM POCZĘCIU OGŁOSIŁ PAPIEŻ PIUS IX W 1854 R. DOTYCZY ON USTRZEŻENIA MARYI OD JEJ POCZĘCIA - OD GRZECHU PIERWORODNEGO
 • ŚWIAT: BIAŁORUSKI WIĘZIEŃ POLITYCZNY, OBROŃCA PRAW CZŁOWIEKA I LAUREAT UBIEGŁOROCZNEJ POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA ALEŚ BIALACKI ZOSTAŁ WPISANY PRZEZ WŁADZE NA LISTĘ "EKSTREMISTÓW", POINFORMOWAŁO W PIĄTEK CENTRUM OBRONY PRAW CZŁOWIEKA WIASNA
 • ŚWIAT: UNIA EUROPEJSKA ZAMIERZA NADAĆ PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM UPRAWNIENIA DO ZAPRZESTANIA IMPORTU GAZU Z ROSJI I BIAŁORUSI, ABY W TEN SPOSÓB UŁATWIĆ I PRZYSPIESZYĆ ODEJŚCIE OD ROSYJSKICH PALIW KOPALNYCH, PODAŁ W PIĄTEK "FINANCIAL TIMES"
 • POGODA: W PIĄTEK PO POŁUDNIU NIEMAL W CAŁYM KRAJU BĘDZIE ZACHMURZENIE DUŻE; TYLKO W KARPATACH SŁONECZNIE; TERMOMETRY WSKAŻĄ OD - 5 DO 1 STOPNIA CELSJUSZA
 • *** TELEWIZJA REPUBLIKA *** REKOLEKCJE ADWENTOWE; W GRUDNIOWE WTORKI I PIĄTKI O GODZINIE 7:35; ZAPRASZAMY DO TELEWIZJI REPUBLIKA NA WYJĄTKOWY WSPÓLNY CZAS REKOLEKCJI ADWENTOWYCH PT. „WOŁEK I OSIOŁEK” GŁOSZONYCH PRZEZ KS. MICHAŁA OLSZEWSKIEGO I O. MICHAŁA LEGANA; W DRUGIM ODCINKU ZATRZYMUJEMY SIĘ W GRECCIO RAZEM ZE ŚW. FRANCISZKIEM, KTÓRY Z RZYMU WRACA DO SWOJEGO KLASZTORU W ASYŻU; ZATRZYMAJMY SIĘ, UCIESZMY JEZUSEM NARODZONYM; TO W TYM MOMENCIE MOŻEMY NA NOWO POWIEDZIEĆ – JEZU, JESTEŚ MOIM PANEM I ZBAWICIELEM
 • *** TELEWIZJA REPUBLIKA *** MOŻESZ OGLĄDAĆ NAS: W POLSAT BOX OD PAKIETU M - POZYCJA 67; W CANAL PLUS OD PAKIETU RELAKS+ - POZYCJA 64; W UPC OD PAKIETU SELECT - POZYCJA 29; W PLAY OD PAKIETU M; W ORANGE OD PAKIETU STANDARD - POZYCJA 28; W VECTRA OD PAKIETU ZŁOTY - POZYCJA 824; W NETIA OD PAKIETU M - POZYCJA 104; W TOYA OD PAKIETU BOGATEGO - POZYCJA 630; ORAZ NA LOKALNYCH MUX-ACH: MUX LOKALNY TVS KATOWICE KOSZTOWY; MUX-Y LOKALNE B-CAST: WARSZAWA, TRÓJMIASTO, WROCŁAW
 • *** TELEWIZJA REPUBLIKA *** DO OGLĄDANIA NASZYCH TREŚCI ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZ KANAŁ NA YOUTUBE.COM ORAZ NA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE!
 • *** TELEWIZJA REPUBLIKA ***: NASZYCH WIDZÓW INFORMUJEMY, ŻE PREMIERA ODCINKÓW PROGRAMU "ZDANIEM KOWALSKIEGO" ODBYWA SIĘ W SOBOTĘ O GODZ. 18:30; ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO OGLĄDANIA !!!
 • !!! ZAPRASZAMY DO SUBSKRYPCJI - GAZETY POLSKIEJ, GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE ORAZ NOWEGO PAŃSTWA - DOSTĘPNEJ NA HTTP://PRENUMERATA.SWSMEDIA.PL; WSPIERAJ MEDIA STREFY WOLNEGO SŁOWA !!!
 • ***KRAJ-ŚWIAT-EKONOMIA-SPORT-KULTURA-24-TVREPUBLIKA.PL***
   

Nagroda Widzów Telewizji Republika. Czekamy na głosy [regulamin SMS]

Drodzy widzowie, Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Co roku pytamy Was o zdanie komu powinniśmy przyznać wyróżnienie w Waszym imieniu. Nagroda Widzów Telewizji Republika Odwaga - to słowo jest synonimem tej nagrody. Od 9. lat Republika kieruje tę nagrodę właśnie tam, gdzie spotykają się tylko ważne idee, które łączą stację z widzami, a widzów z prawdą. Dlatego czekamy na Twój głos! Odpowiedz na pytanie: Czy według Ciebie Naród Ukraiński powinien otrzymać nagrodę widzów TV Republika? Wyślij SMS o treści TAK lub NIE na numer 7255. Koszt 2,46 zł z VAT. Na odpowiedzi czekamy do środy 11 maja 2022 roku do końca dnia. Dochód z wpływów SMS przeznaczony będzie w całości na pomoc Ukrainie. Poniżej Regulamin serwisu pod nazwą „Sonda SMS”

I. Postanowienia wstępne

    1. Organizatorem serwisu „Sonda SMS” jest Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-029, ul. Pawia 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 108-00-14-156, REGON: 146432210 zwanym dalej „Organizatorem”.
    2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu „Sonda”
    3. Serwis „Sonda” trwa od 07.05.2022 r. do odwołania.
    4. Serwis polega na zbieraniu informacji przez SMS o opiniach telewidzów Telewizji Republika.
    5. Osoba przystępująca do Sondy staje się jej Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
    6. Uczestnikiem Sondy, może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub osoba, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Sondzie używając należącego do niego numeru telefonu.
    7. Zgodnie z zasadami Sondy określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na nieodpłatny lub odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Serwis.
    8. Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS pod numer 7255 wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Serwisie.
    9. Przystępując do Sondy Uczestnik:
            A. powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
            B. zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
            C. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sondzie,
            D. akceptuje w całości Regulamin,
            E. wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Sondy nieodpłatnych wiadomości SMS zgodnie z mechaniką Sondy.
    10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
    11. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

II. Zasady korzystania z Serwisu

        1. Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 7255 o treści: TAK, NIE lub innej wskazanej w materiałach reklamowych lub w komunikacji promującej Serwis.
        2. Koszt wysłania jednej wiadomości pod numer 7255 wynosi  2,46 zł  z VAT.
        3. W przypadku wysłania prawidłowego Zgłoszenia użytkownik otrzyma na telefon, z którego wysłał SMS potwierdzenie otrzymania wiadomości (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
        4. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Sondzie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Sondy. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Sondy następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie.
        5. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja sondy (do 5 wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać pytania sondażowe, prośby o opinie oraz wyniki przeprowadzonych sond.
        6. Uczestnik udziela odpowiedzi wysyłając wskazaną w komunikacji treść na numer 7255. Koszt wysłania wiadomości wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT).
        7. Uczestnictwo w Sondzie ma charakter dobrowolny.
 
III. Postanowienia końcowe

    1    Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie 01-029, ul. Dzielna 58 oraz na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
    2    Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt III.1
    3    Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
    4    Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-029, ul. Pawia 55 z dopiskiem „Sonda SMS”
    5    Reklamacje należy przesyłać w terminie do 5 dni od daty emisji sondy, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania.
    6    Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu „Sonda SMS”.