„Trudno przejść obojętnie”... Wyjątkowy wernisaż wystawy zdjęć T. Gutrego!

portal tvrepublika.pl 09-03-2023, 15:14
Artykuł
Tygodnik Solidarność

Redakcje „Tygodnika Solidarność” oraz portalu tysol.pl zapraszają przedstawicieli mediów na wernisaż wystawy prezentującej zdjęcia wykonane przez legendarnego fotografa „Tygodnika Solidarność” Tomasza Gutrego. Wydarzenie odbędzie się 10 marca o godz. 17:00 w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie przy ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2. Wystawę będzie można oglądać w tym miejscu do 24 marca.

W trakcie wernisażu przewidziane są wystąpienia Tomasza Gutrego, autora zdjęć, Michała Ossowskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” oraz dr Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie odbędzie się oprowadzanie kuratorskie przeprowadzone przez Barbarę Michałowską, dziennikarkę „Tygodnika Solidarność”, współautorkę wystawy.

Wystawa „Trudno przejść obojętnie” ukazuje część dorobku artystycznego fotografa Tomasza Gutrego, który od ponad 30 lat jest związany z redakcją „Tygodnika Solidarność”. Tomasz Gutry w bezkompromisowy sposób uwiecznia na swoich fotografiach przemiany społeczne, jakie dokonują się w naszym kraju, nastroje społeczne oraz sytuacje, w których działania państwa stykają się z jednostką. Za swoją pracę płacił niejednokrotnie wysoką cenę, na przykład podczas Marszu Niepodległości w 2020 roku, kiedy został postrzelony w twarz gumową kulą.

Z bogatego dorobku Tomasza Gutrego, obejmującego tysiące fotografii, na wystawę wybrano te z okresu lat osiemdziesiątych. Zdjęcia przedstawiają wydarzenia, które wszyscy znamy, np. Msze za Ojczyznę, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki czy kampanię przed wyborami czerwcowymi, ale także epizody nieco zapomniane, jak choćby blokada warszawskiego ronda z 1981 roku czy protesty „Jaruzelski – musisz odejść” z 1989 roku.

Wystawa ukazuje także zmiany, jakie dokonały się w latach osiemdziesiątych w Polsce z perspektywy zwykłych Polaków, którzy w różny sposób zaangażowali się w przemiany i czuli, że uczestniczą w czymś ważnym.

Niektóre fotografie umieszczone na wystawie były wielokrotnie publikowane, inne stanowią unikatową dokumentację wydarzeń, po których pozostało niewiele śladów. „Trudno przejść obojętnie” - hasło wystawy odnosi się zarówno do wydarzeń przedstawionych na fotografiach, jak i postawy życiowej ich twórcy, Tomasza Gutrego, który od początku lat osiemdziesiątych widział, że wokół niego dzieją się rzeczy ważne i czuł potrzebę uwiecznienia ich na zdjęciach.

Wystawie towarzyszy wydanie albumu ze zdjęciami Tomasza Gutrego pt. „Trudno przejść obojętnie”, który będzie można nabyć w sklepie internetowym pod adresem: www.solidarnosc.sklep.pl.

Tomasz Gutry

Urodził się 27 marca 1946 roku w Warszawie. 13 grudnia 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Już wtedy zaangażował się w działalność opozycyjną. Brał aktywny udział w demonstracji studentów przed gmachem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej 9 marca 1968 roku. Został wówczas zatrzymany i na mocy orzeczenia Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście z 11 marca 1968 r. skazany na 6 tygodni aresztu. W dniu 11 marca 1968 roku osadzony go w Centralnym Więzieniu w Warszawie, a 19 marca 1968 roku przeniesiono do Aresztu Śledczego na Służewcu. Ze względów zdrowotnych 4 kwietnia 1968 roku udzielono mu przerwy w odbywaniu kary. Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Śródmieście postanowieniem z 23 sierpnia 1969 roku darowało mu niewykonaną część kary aresztu na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1969 roku. Ma potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej.

Po studiach przez 19 lat pracował jako elektronik (specjalista konstruktor) między innymi w Centrum Półprzewodników CEMI, Zakładzie Doświadczalny GEOPAN, Przemysłowym Instytucie Elektroniki i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej ORMED.

Fotografią zajmuje się od wczesnych lat siedemdziesiątych. W swojej karierze wykonał ok. pół miliona zdjęć. Opublikował łącznie kilka tysięcy z nich. Od 1975 r. jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego był wieloletnim wiceprezesem i prezesem.

Od 1980 roku dokumentował przemiany w Polsce. Wykonywał zdjęcia podczas manifestacji w stanie wojennym, fotografował antykomunistyczne plakaty, napisy na murach. W latach 1983-1991 współpracował z parafią Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, m.in. wielokrotnie przygotowując serwis fotograficzny z Mszy św. za Ojczyznę. Wykonywał zdjęcia podczas pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, a w dalszych latach z wizyty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, m.in. Jana Pawła II, premier Margaret Thatcher, senatora Edwarda Kennedy’ego czy ministra spraw zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera. Publikował zdjęcia w „Przeglądzie Katolickim” i podziemnym „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych”. Fotografuje także góry i krajobrazy. W roku 1989 jego zdjęcia znalazły się w pierwszych numerach „Gazety Wyborczej” oraz reaktywowanego „Tygodnika Solidarność”. W 1993 r. rozpoczął stałą pracę w „Tygodniku Solidarność”, z którym współpracuje do dzisiaj. W „TS” opublikował tysiące zdjęć dokumentujących przemiany w III RP, ważne wydarzenia w historii NSZZ „Solidarność” oraz obrazujących problemy społeczne. 

Jego zdjęcia ukazały się w dziesiątkach publikacji książkowych. Uczestniczył w wielu wystawach fotograficznych. W roku 1995 miał wystawę indywidualną. 

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Medalem „Pro Patria”.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami wystawy są „Tygodnik Solidarność” i portal tysol.pl. Partnerzy: Sala BHP i Fundacja Promocji Solidarności. Partner merytoryczny: Instytut Pamięci Narodowej.

Źródło: Tygodnik Solidarność

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy