Projektem Busol@: Fundacja Alegoria z kampanią przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży

Artykuł
Przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży
materiały prasowe

Projekt pt. BUSOL@, realizowany przez Fundację Alegoria z Tarnowa ma za zadanie pokazywać kierunki. Łączy w sobie elementy kampanii informacyjnej z animowaniem uczestników do zmiany postaw. Jak się okazuje, w Polsce coraz częściej dochodzi do agresywnych zachowań na tle religijnym, wolności wyznawanej wiary. Poważnym problemem jest także demoralizacja dzieci i młodzieży prowadząca do wzrostu przestępczości wśród młodocianych.

W związku tym Projekt Busol@ obejmuje akcję promocyjną, związaną z jednej strony z przeciwdziałaniem przemocy na tle religijnym i demoralizacji dzieci i młodzieży. Z drugiej strony chcemy promować patriotyzm i postawy obywatelskie związane z zaangażowaniem się na rzecz swojej Małej i Dużej Ojczyzny.

Projekt Busol@ w 2020 roku skupiał się w znacznej mierze na budowaniu relacji i kształceniu umiejętności komunikacyjnych wśród rodzinach, a także na relacji szkoła - nauczyciel. Animowaliśmy, także grupy nieformalne, organizacje pozarządowe współrealizując z nimi mini-granty.

Łącznie udało się przeprowadzić 18 inspiratoriów, 4 konferencje i 15 seminariów. m.in. na tematy:

- Jak gadać żeby się dogadać. Spotkanie dotyczące relacji między nauczycielami a rodzicami.

- Jak wykorzystać swoje mocne strony w sytuacji trudnej, stresującej.

- Nikt mnie nie rozumie! Czyli rzecz o edukacji, komunikacji i relacji.

- Nikt mnie nie rozumie... rzecz o relacjach w małżeństwie

W ramach projektu zaanimowaliśmy 20 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z którymi przeprowadziliśmy 20 mini-projektów aktywizujących obywateli, mieszkańców w zakresie przeciwdziałania łamaniu norm życia społecznego i przeciwdziałaniu przestępczości. Dzięki tym projektom odbyło się mnóstwo debat, koncertów, warsztatów, powstały podcasty i wywiady których warto posłuchać. Zorganizowaliśmy także Forum Młodzieżowe, które promowało wartość życia, dbałość o szacunek w grupie rówieśniczej, przeciwdziałanie hejtowi i uświadamiało, co do zagrożeń związanych z poruszaniem się w świecie wirtualnym. W grudniu

W ramach Projektu Busol@ do Tarnowa powrócił Festiwal Filmowy „Vitae Valor" („Wartość Życia") Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych były różne oblicza konfliktu. Tegoroczny Festiwal odbył się w dniach 11 - 17 grudnia 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19 został w całości przeniesiony w świat wirtualny.

Więcej szczegółów na https://projektbusola.org/

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt jest realizowany przez Fundację Profeto i Fundację Alegoria.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy