Podwyżki opłat za parkowanie w Warszawie. Jest wyrok sądu

Artykuł
Sąd stwierdził nieważność przepisów
Fot. pixabay/AndrzejRembowski

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił kolejną ze skarg prokuratury ws. stołecznej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Dodatkowo stwierdził nieważność przepisów dotyczących m.in. wysokości opłat za postój pojazdów oraz wydłużenia do 12 godzin w ciągu doby czasu, w którym są one pobierane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ocenił, że nowe opłaty nie powinny rosnąć tak drastycznie. Zaznacono, że nie można na kierowców przenosić zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych.

Na początku roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy. Dotyczyła ona stref płatnego parkowania. Skarga odnosiła się do wydłużenia czasu, w którym pobierane są opłaty, godzin funkcjonowania strefy i podwyższenie zryczałtowanej opłaty za parkowanie na tzw. kopertach.

Wskazano w niej, że znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do podwyższenia opłat za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny parkowania w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wydłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów.

Na początku lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi prokuratury na decyzje o rozszerzeniu stołecznej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz podniesieniu kar za brak uiszczenia w niej opłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których podwyższono opłaty za postój w strefach niestrzeżonych oraz podwyższono opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych.

Prokuratura zarzuciła stołecznej uchwale naruszenie ustawy o drogach publicznych oraz konstytucji.

Prokuratura zaznaczyła, że nie kwestionuje możliwości regulowania opłat za parkowanie pojazdów w SPPN, natomiast podważa prawidłowość uregulowań przyjętych w uchwale w zakresie proporcjonalności wprowadzonych przepisów i podwyższenia opłaty w odniesieniu do kryterium niezbędności.

 

Źródło: businessinsider

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy