„Kontrrewolucja. Eseje i szkice”. Książka o zatarciu różnicy między prawdą a urojeniem

Artykuł
Nowa publikacja Pawła Lisickiego
informacja prasowa

„Kontrrewolucja. Eseje i szkice” to wybór tekstów zaczerpniętych z bogatego dorobku publicystycznego Pawła Lisickiego. Teksty zamieszczone w tytule pochodzą z różnych źródeł.

Najstarszy z publikowanych w tym zbiorze esejów powstał w 1990 r. Autor w swojej książce konfrontuje to, na czym polega i skąd się wziął kryzys zmysłu prawdy.

- Pojawienie się eseisty, czującego głęboko wymiar teologiczny literatury i sztuki jest wielkim dla naszego piśmiennictwa darem, choćbyśmy nie zawsze zgadzali się z jego orientacją. Po Pawle Lisickim mamy prawo spodziewać się, że będzie następcą młodo zmarłego Bolesława Micińskiego - powiedział Czesław Miłosz.

Konfrontacja mądrości z czasami nowożytnymi

Tomasz Burek przyznał, że Paweł Lisicki ujawnia skutki pokusy podstawienia człowieka na miejsce Boga i dostrajanie prawdy o Nim do naszych chimerycznych życzeń.

- Lisicki konfrontuje mądrość zawartą w tradycji, przede wszystkim chrześcijańskiej, z czasami nowożytnymi, które, zbuntowane przeciw wieczności i absolutowi, ściągnęły klęskę na filozofię, religię, literaturę, na rozum i wiarę Zachodu - powiedział.

- Tropi i ujawnia katastrofalne następstwa, które spowodowały wyniesienie doczesności ponad wieczność i zatarcie różnicy między prawdą a urojeniem. Ujawnia skutki pokusy podstawienia człowieka na miejsce Boga i dostrajanie prawdy o Nim do naszych chimerycznych życzeń - dodał.

- Podstawowe pytanie, z jakim usiłuje się uporać Lisicki, sformułowałbym następująco; na czym polega i skąd się wziął kryzys zmysłu prawdy do tego stopnia charakterystyczny dla naszej mentalności, że wystawiony jest przez niektórych filozofów jako szczytowe osiągnięcie ludzkiego ducha? - zaznaczył o. Jacek Salij.

kontrrewolucja__okadka_670

Źródło: informacja prasowa

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy