III Powstanie Śląskie. Odsłonięto tablicę w dawnej siedzibie Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych

Artykuł
III powstanie śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku.
Fot. facebook/dariuszwojtowicz

W budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach (woj. śląskie) odsłonięto tablicę upamiętniającą dawną siedzibę Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych z czasów III powstania śląskiego. Tablicę ufundował katowicki oddział IPN.

Wojciech Chmiel, który jest wiceprezydentem Mysłowic przypomniał, że podczas III powstania śląskiego miasto nie było objęte walkami, jednak pełniło istotną rolę w niesieniu pomocy rannym powstańcom.

- Podczas zmagań o Górny Śląsk powstańcom udzielana była pomoc medyczna właśnie w tym gmachu - przyznał.

Wiceprezydent Mysłowic zaznaczył, że w gmachu obecnego I LO w Mysłowicach podczas trzeciego powstania znajdował się Główny Szpital Wojsk Powstańczych. Funkcjonował tam oddział chirurgiczny. Był on jednym z tzw. szpitali tyłowych, który po ewakuacji rannych z pola walki miał zapewnić wyspecjalizowaną pomoc medyczną. Był wyposażony w 600 łóżek. W końcowym okresie walk powstańczych przewożono do niego rannych z innych szpitali.

- W 2019 r. zaczęliśmy cykl pod nazwą Zaczęło się w Mysłowicach, poświęcony pamięci ofiarnej walki Polaków o Górny Śląsk w latach 1919-1921. Odsłonięcie niniejszej tablicy pamiątkowej wpisuje się w te obchody, przywracając i podtrzymując pamięć o tamtych wydarzeniach, w których społeczeństwo miasta brało aktywny udział - zaznaczył.

Tablicę ufundował IPN w Katowicach ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Jan Kwaśniewicz, który jest naczelnikiem tego biura wskazał, że wśród innych upamiętnień wyróżnia ją fakt, że została poświęcona służbom pomocniczym, czyli np. korpusowi sanitarnemu.

- Nie można powiedzieć, że służba sanitarna została zapomniana, jako że była tematem wielu wykładów wśród licznych konferencji, natomiast jeżeli chodzi o tablice pamiątkowe, to gdzieś to dotąd umknęło - tak, jak inne służby pomocnicze - powiedział.

W 2019 r. w tym samym została odsłonięta tablica upamiętniająca organizację Tajne Harcerstwo Krajowe - Szeregi Wolności, która działała m.in. w murach tamtejszej szkoły. Ta tablica również została ufundowana przez IPN.

 

Źródło: portalsamorzadowy

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy