"Polonia i Polacy za granicą 2021". Konkurs z dotacjami

Artykuł
Polonia i Polacy za granicą 2021. Konkurs z dotacjami
pexels.com

Do końca 2020 r. organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą 2021". Przeznaczono 50 milionów złotych na dofinansowanie.

Szczegóły przedstawił pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie.

Dofinansowanie może zostać przyznane fundacjom i stowarzyszeniom, które są zarejestrowane w Polsce. Pośredniczą one we wsparciu, które często realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

doot_670.

Dotacja może być przyznana na projekty w sześciu obszarach, są to: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięły różne środowiska polonijne.

Na jeden projekt można otrzymać dotację w wysokości maksymalnie 2 milionów złotych.

Nie ma limitu ofert na jedną organizację. Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie internetowej: www.polonia.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 lutego 2021 roku.

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy