Papież Franciszek: Pandemia może doprowadzić do "katastrofy edukacyjnej"

Artykuł
Papież Franciszek
Fot. PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

– Pandemia może doprowadzić do "katastrofy edukacyjnej" - ostrzegł w czwartek papież Franciszek w przesłaniu wideo do uczestników inicjatywy pod nazwą Globalny Pakt Edukacyjny. Zorganizowała ją na apel papieża watykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego.

– Systemy edukacyjne na całym świecie ucierpiały w wyniku pandemii zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim - powiedział Franciszek, zwracając się do uczestników transmitowanego w internecie spotkania na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Podkreślił, że przed groźbą katastrofy w edukacji ostrzegają międzynarodowe agencje. Zaznaczył, że według publikowanych danych 10 milionów dzieci może zostać zmuszonych do porzucenia szkoły z powodu kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez pandemię.

– Zwiększy się tym samym już alarmująca przepaść edukacyjna z ponad 250 milionami dzieci w wieku szkolnym wykluczonych z wszelkiej działalności edukacyjnej - dodał.

Zdalne nauczanie ukazało nierówności w dostępie do edukacji

Franciszek zauważył, że zdalne nauczanie, wprowadzone z powodu pandemii, ukazało nierówności w dostępie do edukacji. Ponadto "wiele dzieci i wielu nastolatków pozostało w tyle, jeśli chodzi o naturalny proces rozwoju pedagogicznego".

– W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego, brzemiennego w poczucie zniechęcenia i zagubienia, uważamy, że jest to czas na to, by zawrzeć globalny pakt edukacyjny dla młodych pokoleń i z nimi, który zaangażuje rodziny, wspólnoty, szkoły i uniwersytety, instytucje, religie, rządzących, całą ludzkość w kształcenie osób dojrzałych - oświadczył papież Franciszek.

Zaznaczył: – W sposób szczególny kierujemy apel do całego świata, do mężczyzn i kobiet kultury, nauki i sportu, do artystów, pracowników mediów, by podpisali się pod tym paktem i żeby poprzez swoje świadectwo oraz pracę zostali promotorami wartości troski, pokoju, sprawiedliwości, dobra, piękna, gościnności wobec drugiej osoby i braterstwa.

– Nie powinniśmy oczekiwać wszystkiego od tych, którzy rządzą, byłoby to infantylne - zastrzegł papież.

Edukacja to kwestia miłości i odpowiedzialności

Wskazał, że droga życia potrzebuje "nadziei opartej na solidarności", a każda zmiana wymaga "procesu edukacyjnego, by zbudować nowe wzory zdolne odpowiedzieć na wyzwania i kryzysy współczesnego świata".

– Uważamy, że edukacja jest jedną z najskuteczniejszych dróg do tego, by ucywilizować świat i historię - dodał.

Jak ocenił, "edukacja to przede wszystkim kwestia miłości i odpowiedzialności, przekazywanych z pokolenia na pokolenie". Jego zdaniem edukację należy rozumieć jako "naturalne antidotum na indywidualistyczną mentalność, która czasem przeradza się w prawdziwy kult +ja+ i prymat obojętności".

– Dzisiaj potrzebna jest nowa era zaangażowania edukacyjnego, które obejmie wszystkie części składowe społeczeństwa - wezwał papież.

Wysłuchajmy wołania młodych pokoleń

Odnotował, że wśród młodych ludzi szerzy się poczucie samotności i nieufności, wywołujące depresję, uzależnienia, agresję, nienawiść słowną, znęcanie się nad innymi.

Nie można - powiedział - pozostać „obojętnym w obliczu plagi przemocy i wykorzystywania nieletnich, dziewczynek wydawanych za mąż, dzieci-żołnierzy, dramatu dzieci sprzedawanych i zniewalanych".

Franciszek wezwał, by wysłuchać "wołania młodych pokoleń".

 

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy