Koniec SKOK-u "Wspólnota". Ogłoszono upadłość

Artykuł
flickr.com/ tomasz przechlewski/CC BY 2.0

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu SKOK Wspólnota. Z wnioskiem o upadłość wystąpiła Komisja Nadzoru Finansowego. Kasa miała ok. 107 tys. członków. 96 proc. deponentów odebrało już swoje pieniądze.

Sędzia Ireneusz Fojuth, uzasadniając postanowienie, powiedział, że wg. ustaleń sądu, od 2011 r. do chwili obecnej w kasie Wspólnoty występuje stan niedoboru aktywów nad zobowiązaniami.

- Stan ten ulegał ciągłemu zwiększeniu i 17 lipca 2014 r. stan zobowiązań wyniósł ponad 1,1 mld zł, przy sumie aktywów w wysokości ponad 287 mln zł- wyjaśnił.

Sędzia podał, że wśród zobowiązań Kasy są m.in. ponad 817 mln zł wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (z tytułu środków gwarantowanych wypłaconych deponentom Kasy) i ponad 25 mln zł wobec deponentów (ok. 190 osób), których lokaty przewyższały gwarantowaną kwotę 100 tys. euro.

Zarządzanie majątkiem upadłej kasy sąd powierzył zarządcy; wezwał wierzycieli upadłej Kasy, aby w terminie 3 miesięcy od daty obwieszczenia o upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Sąd wyznaczył sędziego komisarza, zarządcę i ustanowił kuratora do reprezentowania upadłego w postępowaniu upadłościowym.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 17 lipca br. skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wniosek o upadłość SKOK Wspólnota z powodu braku perspektyw poprawy sytuacji Kasy. Kasa Krajowa zaskarżyła tę decyzję; uważa, że wniosek jest oparty na błędnych przesłankach. Do tej pory skarga ta nie została rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy