Zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i medyków. Ustalono harmonogram

Artykuł
Kolejne rozmowy w czwartek - zapowiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber
Fot. PAP/Paweł Supernak

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie zakończyło spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że ustalono harmonogram kolejnych spotkań. Najbliższe odbędzie się w czwartek.

– Najbliższe spotkanie w czwartek o godz. 11.00. Omówiliśmy szczegółowo punkt po punkcie. Ustaliliśmy, jakich dokumentów nam brakuje, jakich brakuje informacji i każda ze stron zobowiązała się w konkretnym terminie te dokumenty dostarczyć. Spotykamy się w czwartek na kolejnych rozmowach – zapowiedział Bromber.

Wyjaśnił, że w trakcie rozmów szczegółowo został omówiony sposób, w jaki strona rządowa wyliczyła koszty spełnienia postulatów strony protestującej. – To był pierwszy punkt naszego spotkania – powiedział Bromber. Dodał, że strona ministerialna miała także pytania do strony protestującej o wyjaśnienie pewnych kwestii technicznych. – Tę informację otrzymaliśmy – poinformował podsekretarz stanu w MZ.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy