TK przerwał rozprawę ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym

mm/ajg 22-09-2021, 12:48
Artykuł
Fot. Portal TV Republika

Trybunał Konstytucyjny ogłosił w środę po południu przerwę w rozprawie zainicjowanej wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE do 30 września — poinformowała prezes TK Julia Przyłębska.

- W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy i w związku z powyższym TK zarządza przerwę w rozprawie do 30 września, godz. 12 - powiedziała prezes Przyłębska.

W środę od przedpołudnia TK kontynuował na rozprawie w pełnym składzie rozpatrywanie wniosku premiera ws. zapisanej w traktatach zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Przed Trybunałem swoje stanowiska przypomnieli uczestnicy tego postępowania, odnosili się oni także wzajemnie do swoich przedłożeń. Po godz. 13 TK ogłosił przerwę w rozprawie. Po przerwie — przed godz. 15 - poinformowano o przerwaniu rozprawy do przyszłego tygodnia.

Premier Mateusz Morawiecki skierował tę sprawę do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak argumentowała wówczas KPRM, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE - zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Instytucje europejskie – KE i PE – domagają się jednak od premiera wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności prawa polskiego. „To niebywałe żądanie godzące w fundamenty naszej suwerenności” – napisał w liście skierowanym do prezesa klubów „Gazety Polskiej” prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Ta dzisiejsza szczególność polega na tym, że instytucje europejskie, takie jak Komisja i Parlament domagają się od Prezesa Rady Ministrów, aby ten wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym” – napisał Kaczyński.

Prezes PiS nawiązał do toczącej się debaty nad przyszłością Unii Europejskiej, która znajduje wyraz także w konferencjach organizowanych w poszczególnych państwach członkowskich.

Źródło: portal TV Republika, PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy