Szczyt UE. Tematami m.in. Fundusz Odbudowy i Covid-19

Artykuł
Przywódcy dokonają przeglądu stanu prac we wdrażaniu Funduszu Odbudowy
Fot. Pixabay/almathias

Rozpoczynający się w czwartek w Brukseli szczyt UE ma zająć się m.in. epidemią Covid-19 i Funduszem Odbudowy. Poruszone zostaną też tematy polityki zagranicznej i migracji.

W projekcie konkluzji zawarto zapis o tym, że Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie szczepień i ogólną poprawę sytuacji epidemicznej, podkreślając jednocześnie potrzebę kontynuowania wysiłków w zakresie szczepień oraz zachowania czujności i koordynacji w odniesieniu do pojawiania się i rozprzestrzeniania nowych wariantów koronawirusa.

- Osiągnięte porozumienia w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu Covid oraz w sprawie zmiany dwóch zaleceń Rady, dotyczących podróży w obrębie UE oraz podróży do UE, które nie są niezbędne, ułatwią bezpieczne podróże transgraniczne. Państwa członkowskie będą je stosować w sposób zapewniający pełny powrót do swobodnego przemieszczania się, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w zakresie zdrowia publicznego - podano.

Zwiększenie produkcji szczepionek

Rada Europejska ma też potwierdzić zaangażowanie UE na rzecz solidarności międzynarodowej w odpowiedzi na pandemię.

- Należy szybko kontynuować bieżące prace, mające na celu zwiększenie światowej produkcji szczepionek i powszechnego dostępu do nich, w szczególności za pośrednictwem COVAX. Wszystkie kraje produkujące i producenci powinni aktywnie uczestniczyć w wysiłkach na rzecz zwiększenia światowych dostaw szczepionek, surowców, terapii i środków terapeutycznych Covid-19 na całym świecie oraz koordynować działania w przypadku wąskich gardeł w dostawach i dystrybucji - zaznaczono.

Przywódcy dokonają też przeglądu stanu prac we wdrażaniu Funduszu Odbudowy. Z zadowoleniem mają przyjąć terminowe wejście w życie decyzji w sprawie zasobów własnych, która umożliwiła Komisji Europejskiej rozpoczęcie pożyczania środków na potrzeby Funduszu.

Krajowe Plany Odbudowy

Rada Europejska ma zachęcić Komisję i Radę do kontynuowania prac nad krajowymi planami odbudowy, tak aby państwa członkowskie mogły w pełni wykorzystać potencjał finansowania w ramach Funduszu Odbudowy, oraz podkreślić znaczenie pełnego i terminowego wdrożenia planów.

Rada Europejska ma też wyrazić oczekiwanie szybkich postępów w zakresie globalnej reformy podatku od osób prawnych na zasadzie konsensusu w ramach G20/OECD.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy