Sondaż. Czy Polska powinna wstrzymać wydobycie węgla w Turowie?

Artykuł
33,5 proc. jest przeciw wstrzymaniu pracy kopalni
Fot. PAP/Maciej Kulczyński

„Czy Polska, po decyzji TSUE o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 500 tys. euro dziennie, powinna wstrzymać wydobycie węgla w kopalni w Turowie?” - takie pytanie rp.pl zadała uczestnikom sondażu SW Research.

32,9 proc. respondentów opowiedziało się za poddaniem się unijnemu nakazowi, ale więcej, bo 33,5 proc., jest przeciw. 33,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Pomysł wstrzymania działalności kopalni znacznie częściej negatywnie oceniają mężczyźni (43%) niż kobiety (25%). Negatywny stosunek do zakończenia wydobycia minerału wyraża blisko 4 na 10 respondentów między 25 a 34 rokiem życia (38%) i taki sam odsetek respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zdecydowanie częściej niż ogół badanych wstrzymanie wydobywania węgla nieprzychylnie oceniają osoby o dochodach nieprzekraczających 1000 zł (45%). Z uwagi na wielkość miejscowości zdanie takie wyrażają mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób – 38%. Z kolei wstrzymanie wydobycia popierają nieco częściej mieszkańcy największych miast (37% vs. 28% przeciw takiej decyzji). Zaproponowane rozwiązanie polaryzuje szczególnie wyraźnie grupę osób o dochodzie 3001-5000 zł netto (41% zwolenników vs 38% przeciwnych wstrzymaniu działalności kopalni) – skomentował dla rp.pl Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Źródło: rp.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy