Rodzinny Kapitał Opiekuńczy spotkał się z uznaniem posłów

Artykuł
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma wesprzeć polskie rodziny
Fot. PAP/Adam Hawałej

Wszystkie kluby zapowiedziały w piątek poparcie projektu o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, przedstawiając projekt, przypomniała, że „jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi Polska i Europa jest przede wszystkim wyjście z pułapki niskiej dzietności”. Minister wskazała, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie kolejnym realizowanym przez rząd instrumentem wspierającym rodziny.

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Przewiduje on, że od przyszłego roku rodzicom będzie przysługiwać nowe świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS w miesięcznych częściach — po 500 zł przez 2 lata lub po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki ze świadczenia nie będą opodatkowane.

Minister rodziny Marlena Maląg, przedstawiając projekt, przypomniała, że „jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi Polska i Europa jest przede wszystkim wyjście z pułapki niskiej dzietności”. Wskazała, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie kolejnym realizowanym przez rząd instrumentem wspierającym rodziny. „Jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką na drugie i kolejne dziecko, a także zachęcanie rodziców do podejmowania decyzji o powiększaniu rodziny” - powiedziała.

Kapitał opiekuńczy ma pomóc połączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym

- Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych 615 tys. dzieci i kapitał opiekuńczy będzie właśnie tym instrumentem, który będzie pomagał łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym — powiedziała.

Minister przypomniała, że projekt przewiduje też wprowadzenie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie dotyczyć dzieci, które nie są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

- Zależy nam na tym, żeby adresować środki w ramach programu Maluch Plus do jednostek samorządu terytorialnego i — jeżeli będą takowe potrzeby i zainteresowanie rodziców — dać możliwość stworzenia żłobka w każdej gminie. Jeżeli samorządy nie będą tego wyzwania podejmowały z różnych względów, będziemy też zwracali się do różnych podmiotów niesamorządowych o możliwość tworzenia w ramach konkursu tych zadań — powiedziała szefowa MRiPS.

Wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci to obowiązek państwa

Posłanka PiS Teresa Wargocka podkreślała, że wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci to obowiązek państwa, to inwestycja o znaczeniu bardzo istotnym dla długoterminowego rozwoju. Wskazała, że według badań szczęście rodzinne jest celem życiowym 80 proc. Polaków. Dlatego — dodała - ważne jest, by w polityce rodzinnej odpowiadać na potrzeby osobiste, jakie mają młodzi ludzie.
Dodała, że według prognoz Eurostatu w 2100 r., bez podjęcia odpowiednich działań, liczba ludności w Polsce spadnie do 23 mln. „To jest wyzwanie dla całej klasy politycznej, to jest zadanie dla następnych pokoleń. To nie jest interes polityczny tu i teraz, to jest wizja Polski w końcu XXI wieku”  podkreśliła Wargocka.

Z kolei wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podziękowała posłom za konsensus polityczny. Odpowiadając na wyrażane wątpliwości, wskazała, że rządowe wsparcie dla rodzin jest realizowane poprzez różne projekty, nie tylko te dotyczące świadczeń finansowych. Wymieniła m.in. rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, pracy zdalnej dla rodziców oraz zapowiadany wzrost nakładów na zdrowie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to instrument wsparcia rodzin

Przypomniała, że kończą się też konsultacje projektu Strategii Demograficznej, która wyznacza kierunki działań zmierzających do poprawy dzietności w Polsce. Zaznaczyła, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nie „kolejny żeton dla kobiet”, tylko „instrument, który wspiera rodziny w łączeniu pracy z życiem rodzinnym, daje wolność wyboru”.

- To nie jest rozwiązanie, które jest rewolucją. To jest duży krok w tym kierunku, bo tzw. luka żłobkowa, jeśli chodzi o wiek — drugi, trzeci rok życia dziecka jest rzeczywiście problematyczne — zauważyła.

Zwróciła uwagę, że projekt wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, jeśli chodzi o rozwój miejsc w żłobkach. „To nie jest program 500 plus, to jest program, który zwiększa możliwości łączenia pracy z opieką nad dziećmi” - podkreśliła Socha.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy