Para prezydencka w USA. Spotkanie w sobotniej szkole na Brooklynie

Artykuł
Fot. G. Jakubowski/KPRP

Ostatniego dnia wizyty Pary Prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Polską Szkołę Sobotnią przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Brooklynie.

Placówka rozpoczęła działalność 28 lat temu. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 369 uczniów w wieku od 4 do 18 lat, a zajęcia z zakresu szkoły podstawowej i średniej odbywają się w piątki i w soboty. Młodzi ludzie zdobywają tu wiedzę z języka polskiego, historii, geografii, matematyki, literatury i kultury polskiej.

Jak, podczas spotkania z Pierwszą Damą, mówili pedagodzy, placówka oferuje również zajęcia dodatkowe: umuzykalniające, zabawy ruchowe, kółko plastyczne, skrzaty, zuchy, szachy, naukę gry na gitarze. Prowadzone są także lekcje muzyki, śpiewu w chórze, nauka tańca i kultury na co dzień.

Szczególne słowa uznania Pierwsza Dama skierowała do wieloletniej dyrektor szkoły oraz Prezes Centrali Szkół Dokształcających w Ameryce, Doroty Andraki. Agata Kornhauser-Duda przede wszystkim bardzo serdecznie podziękowała za pracę i społeczne zaangażowanie, wspaniale pielęgnowaną polskość w Stanach Zjednoczonych i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym z zachowaniem polskiej tradycji i kultury. – Podziękowania należą się jednak

wszystkim nauczycielom – uzupełniła Małżonka Prezydenta, która bardzo często ma możliwość oglądania efektów pracy nauczycieli polonijnych. – Chciałabym Państwu podziękować przede wszystkim za podtrzymywanie i budowanie wśród dzieci urodzonych już tutaj poczucia przynależności narodowej, za wychowywanie młodego pokolenia w kulturze obu krajów: kraju urodzenia i kraju zamieszkania. Dziękuję także za Państwa zaangażowanie i ogromną kreatywność, dzięki którym uczniowie poświęcają na naukę swój czas wolny – stwierdziła.

Rozmowa dotyczyła również różnic w systemie edukacji polskim i amerykańskim, współpracy z rodzicami oraz instytucjami polonijnymi, a także typowo polskiej, rodzinnej atmosfery panującej w placówce.

Małżonka Prezydenta odwiedziła sale lekcyjne, gdzie miała okazję porozmawiać z uczniami i prowadzącymi lekcje nauczycielami. Pierwsza Dama zwróciła się do dzieci ze słowami uznania za trud, jaki podejmują, ucząc się równolegle w szkołach amerykańskiej i polskiej. Uczniowie uczestniczą też w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Piłsudskiego, Fundacji Kościuszkowskiej, pod pomnikiem Jagiełły, muzeach nowojorskich. Uczniowie klas licealnych przystępują do egzaminu LOTE, którego pomyślne zaliczenie daje im dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół amerykańskich oraz do Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako obcego, który umożliwia zdobycie certyfikatu. Podczas wizyty Pierwszej Damy młodzież mówiła o poczuciu przynależności do Polski i pielęgnowaniu wartości, za co Małżonka Prezydenta serdecznie uczniom podziękowała.

Podopieczni szkoły biorą udział w darmowych wyjazdach na kolonie letnie do Polski finansowanych m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Grupa uczniów od dwóch lat wyjeżdża na wymianę do Polski w ramach projektu Rodzina polonijna, którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tradycją stały się coroczna akcja charytatywna „Dar Serca” na rzecz pomocy dzieciom z Domów Dziecka w Polsce, świąteczne spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne, wieczernice z okazji 11 listopada, kolędowanie z rodzinami czy akademie o św. Janie Pawle II.

Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy