Osiem lat więzienia za zarażenie COVID-19? Propozycja ministerstwa sprawiedliwości

Artykuł
Przepis mógłby mieć zastosowanie do świadomego zarażenia koronawirusem.
Fot. PAP/Leszek Szymański

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zrównanie ustawowego zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. Groziłoby za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Przepis ten mógłby mieć zastosowanie do świadomego zarażenia koronawirusem.

Obecnie art. 161 zakłada taką odpowiedzialność dla osoby zarażonej wirusem HIV, która naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie. Z kolei osobie dotkniętej chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, która naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą - od 3 miesięcy do lat 5 więzienia. A w przypadku zakażenia wielu osób od roku do 0 lat. 

Zgodnie z zaproponowaną zmianą w art. 161. par. 1. „kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, narazi bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub chorobą” będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W par. 2 zapisano, że jeżeli sprawca czynu określonego w par. 1 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To też zmiana bo wcześniej ten przepis nie obejmował zarażenia wirusem HIV. Ściganie tego przestępstwa określonego będzie następować na wniosek pokrzywdzonego.


Źródło: prawo.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy