Od piątku wreszcie zaczną się prawdziwe wakacje. Kto się najbardziej (u)cieszy?

Artykuł
canva.com

Najbliższy piątek może być najbardziej słonecznym dniem – nawet mimo deszczu – dla wielu Polaków. Od tego dnia można bowiem składać wnioski o wakacje kredytowe. Na stronie resortu finansów opublikowano Przewodnik z informacjami, kto może się ubiegać o wakacje kredytowe i jak to zrobić.

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na osiem miesięcy. Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br. W Przewodniku wskazano, że to kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na następujących zasadach: maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.; maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.; maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Zaznaczono, że okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to trzeba ponosić w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

W poradniku MF przypomniało, że z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w złotych. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które spłacają kredyty hipoteczne w innych walutach. Ulgi dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca br., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wniosek o wakacje kredytowe składa się w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank.

 

 

Źródło: PAP, Twitter/@MF_GOV_PL

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy