O katolickiej nauce społecznej w teorii i praktyce. W Warszawie odbędzie się V Festiwal KNS

Artykuł
TV Republika

V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w Warszawie 24 i 25 września. Na uczestników festiwalu czekają wykład, debaty eksperckie oraz warsztaty mające na celu przybliżyć katolicką naukę społeczną, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w praktyce. Organizatorem wydarzenia jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Jak pisze organizator na stronie poświęconej imprezie Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką.

Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

Katolicka nauka społeczne w teorii...

W tym roku festiwal w znacznej mierze poświęcony będzie dwóm zagadnieniom, co znajduje swoje odzwierciedlenie w tematach debat teoretycznych. Pierwsza z nich, zatytułowana „Racja stanu, czy racje klanów”, dotyczyć będzie kryzysowi życia politycznego i społecznego, wywołanemu przez zanik myślenia wspólnotowego na rzecz myślenia partykularnego.

Druga debata, „Proste jak paragraf – dzisiejsze przeprawy z prawem” poświęcona będzie poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi, które daje katolicka nauka społeczna wobec zagrożeń wynikających z przeregulowania gospodarki oraz z przerostu biurokracji, obu szkodzących nie tylko biznesowi, ale całości życia społecznego.

... i praktyce

Oprócz teorii będzie także czas na praktykę. W ramach festiwalu zaplanowane zostały dwa bloki warsztatów (25 września) skierowane przede wszystkim do katechetów. Pierwszy, „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia” służy przybliżeniu i aktualizacji myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia. Drugi stawia sobie za cel przybliżenie zasad katolickiej nauki społecznej jako możliwego bloku zajęć katechetycznych.

Dodatkowo podczas uroczystej festiwalowej gali zostanie wręczone wyróżnienie Bonum et lucrum, którym organizatorzy festiwalu chcą uhonorować firmy kierujące się wskazaniami katolickiej nauki społecznej, realizujące jednocześnie główny cel działalności gospodarczej, którym jest przynoszenie dochodu. Wyróżniona zostanie także najlepsza publikacja naukowa z tego zakresu.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy