Nie żyje Zbigniew Galperyn, prezes Związku Powstańców Warszawskich

Artykuł
Fot. Twitter/MuzeumPowstania1944

Nie żyje Zbigniew Galperyn ps. Antek – żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski i prezes Związku Powstańców Warszawskich. Galperyn miał 92 lata. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zbigniew Galperyn urodził się 18 maja 1929 r. W momencie wybuchu wojny miał 10 lat. W czasie okupacji mieszkał w Warszawie. „To było pięć lat okupacji i niesamowite bestialstwo Niemców w stosunku do Polaków i ziem zajętych przez Niemców było zupełnie inne niż w innych krajach” - wspominał tamten okres w 2018 r.

Działalność w konspiracji zaczynał jako harcerz. „Byłem w Szarych Szeregach, co było zresztą związane ze szkołą, tak jak u wielu osób, ale w 1943 roku chciałem dostać się do Armii Krajowej, tym bardziej że w naszym mieszkaniu odbywały się szkolenia. No oczywiście nie chcieli mnie przyjąć, bo byłem za młody” - wspominał.

- Podałem, że się urodziłem rok wcześniej. Byłem młody, wysportowany, tak, że nie budziło to żadnej wątpliwości i w niektórych dokumentach do dziś mam, że jestem z 1928 roku i nawet legitymację AK-owską z czasów powstania mam na ten rok urodzenia. Wszystko inne — dzień i miesiąc — to się zgadzało — opowiadał.

Walczył na Woli i Starym Mieście

Podczas Powstania Warszawskiego Zbigniew Galperyn służył w Batalionie Chrobry I. Walczył m.in. na Woli i Starym Mieście; ranny został w Pasażu Simonsa — reducie blokującej Niemcom dostęp do Starego Miasta.

- Nasze pokolenie było wychowywane i przygotowywane do tej walki i dlatego nic już nie mogło powstrzymać wybuchu Powstania latem 1944 roku. Etos powstania wiąże się jeszcze z patriotyzmem, z oddaniem dla ojczyzny. Najcenniejsze jest życie, ale wszyscy chcieli walczyć i oddawali je w imię wolności ojczyzny — podkreślał Galperyn.

Po kapitulacji powstania Galperyn znalazł się w niewoli niemieckiej. Razem z rannymi trafił do szpitala w Milanówku, a następnie do Krakowa.

Po wojnie początkowo pracował w zakładzie rzemieślniczym w Skolimowie. W 1950 r. zdał egzamin maturalny, następnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako ekonomista, był zatrudniony m.in. przy odbudowywaniu Skopje po trzęsieniu ziemi w 1963 r.

Wielokrotnie odznaczany

Zbigniew Galperyn pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Był również zaangażowany w działalność społeczną i kombatancką. Był wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy. Był podpułkownikiem Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Galperyn został odznaczony Krzyżem Walecznych (1944), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Medalem Pro Patria (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2015), a także odznaką „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. Został również uhonorowany Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy