Europejskie Forum Przyszłości. Chełstowski: Powinniśmy wyzwolić potencjał, który jest w nas

Artykuł
Fot.Europejskie Forum Przyszłości

W środę przed południem rozpoczęła się pierwsza edycja Europejskiego Forum Przyszłości. Wydarzenie potrwa trzy dni i będzie poświęcone dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed regionem i krajem.

- Stadion Śląski to symbol zmian i tego, czym jest województwo śląskie. Trzeba wiedzieć dokąd zmierzamy i po to są te trzy dni. Mają dać nam odpowiedź na to, jak widzimy województwo śląskie za kilka lat. Województwo ma bardzo dobre wskaźniki około 5% stopy bezrobocia, w Katowicach 2%, prawie niezauważalne - chwalił region minister Kancelarii Premiera Michał Wójcik.

 - Polski sposób walki z pandemią jest dobra i to pokazuje sukces polskiego rządu. Przypominam sobie, ze dwadzieścia lat temu sytuacja była również tutaj trudna. Likwidacja przedsiębiorstw spowodowała biedę i wzrost bezrobocia. - mówił minister.

Listy do uczestników skierowali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

„Jestem przekonany, że serce Górnego Śląska, który przechodzi intensywną transformację z regionu opartego na przemyśle ciężkim, ku gospodarce opartej na innowacji i innowacyjności, to przestrzeń znakomicie sprzyjająca podejmowaniu refleksji i debaty na temat tych zagadnień” – napisał prezydent.

„Współczesność stawia bowiem przed nami liczne wyzwania, które wynikają z jednej strony z potrzeby ochrony środowiska naturalnego i coraz bardziej racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz przeciwdziałania częściowo negatywnym skutkom masowej produkcji i konsumpcji, z drugiej zaś z efektów gwałtownego postępu technologicznego (…)” – wskazał Andrzej Duda.

„Ufam, że rozpoczynające się dzisiaj spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o tym, co już jutro decydować będzie o bezpieczeństwie i poziomie codziennego życia całych społeczeństw” – ocenił prezydent.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że Europejskie Forum Przyszłości jest celną odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed Europą, Polską i obywatelami. „Dziś, ponad półtora roku od wybuchu pandemii koronawirusa, jest najwłaściwszy czas abyśmy odpowiadali sobie na pytania o sens wydarzeń, których byliśmy i wciąż jesteśmy świadkami, abyśmy wyznaczali cele, jakie stoją przez naszym krajem i Unią Europejską” - wskazał.

Szef rządu przypomniał, że pandemia COVID-19 kazał zrewidować pojęcia, którymi do tej pory opisywano świat. „Warto więc, jak podpowiada amerykański ekonomista Nassim Nicholas Taleb, zdobywać się na to, by przekształcić strach w rozwagę, ból w informację, błędy w nowy początek, a pragnienie w działanie” – napisał Morawiecki.

„Rozwiązania pomocowe, które zaproponowaliśmy, okazały się skuteczne, ochroniliśmy fundamenty gospodarki narodowej, bezrobocie w Polsce jest od kilku miesięcy jednym z najniższych w całej UE, dzięki tarczom antykryzysowym udało się obronić przed upadkiem tysiące firm” – napisał prezes Rady Ministrów.

Jak zaznaczył, dane napływające z rynku „potwierdzają dobrą pozycję Polski w nowym globalnym wyścigu”. „Historycznie wysoki wskaźnik PMI, rekordowy wynik eksportu i czy bardzo dobre prognozy wzrostu gospodarczego potwierdzają, że Polska ma dość energii, by wysunąć się na pozycję lidera Europy Środkowo-Wschodniej” – dodał.

„Przed nami dekada, która może zdecydować o przyszłym losie Polki i Europy dlatego nadszedł czas na kolejny przełom. Tym jest dla nas Polski Ład – ambitna i realistyczna strategia awansu cywilizacyjnego. Jego fundamentem jest konkretny plan inwestycyjny, największy w historii naszego kraju” – napisał premier.

„Zbyt wiele przemian technologicznych ominęło Polskę w przeszłości. Czas byśmy stal się państwem wysokojakościowych usług publicznych, państwem prawdziwej cyfrowej rewolucji, państwem zielonej, sprawiedliwej transformacji oraz rozwoju technologii zero- i niskoemisyjnych” – oświadczył premier.

W odczytanym w pierwszej kolejności liście Jarosława Kaczyńskiego wicepremier, prezes PiS wyraził radość, że woj. śląskie zdecydowało się podjąć cykliczną debatę na temat kluczowych dla Polski spraw.

„Polska potrzebuje jak najrozleglejszej przestrzeni spotkania, w której ludzie dobrej woli, przedstawiciele różnych dziedzin życia oraz różnych środowisk ideowych jednoczy szczytny cel radzenia o tym, czego potrzebuje Rzeczpospolita oraz debatowanie nad jak najskuteczniejszymi sposobami osiągania zdefiniowanych celów” – napisał Kaczyński.

„Taka forma obywatelskiego, patriotycznego zaangażowania jest szczególnie potrzebna tu, na Śląsku, w regionie, który stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z przekształceniem swojej gospodarki” – dodał prezes PiS i zaznaczył, że przejście do innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki wymaga „jak najgłębszego namysłu”, rozpoznania zagrożeń i atutów.

„Wierzę głęboko, że Śląsk sprosta współczesnym wyzwaniom i wykorzystując swoje szanse osiągnie prze czasem wszystkie cele, jakie zakłada Strategia Rozwoju Woj. Śląskiego - +Śląskie 2030+” - dodał Kaczyński.

Nawiązując do listu Kaczyńskiego, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił, że mieszkańcy regionu stoją obecnie przed wielkim wezwaniem – w warunkach wolności, demokracji powinni ponad różnymi podziałami wykorzystać możliwości współpracy na rzecz rozwoju i skutecznej transformacji regionu.

„Powinniśmy wyzwolić potencjał, który jest w nas. Jesteśmy w ważnym momencie. Nie ma łatwo i w świecie i w Europie. Mamy i wrogów i przyjaciół. Chcemy być uczciwi, ale nie zawsze są uczciwe metody wokół nas” – mówił marszałek.

„Nasi partnerzy w różnych wymiarach – jeśli chodzi o współpracę regionalną – wskazują nam swoje doświadczenia, że transformacja w europejskich regionach była z problemami. Więc nie ma jednej metody, która pozwoli nam to wszystko zrealizować bezproblemowo, ale jeśli się do tego dobrze przygotujemy i będziemy współpracować, jestem przekonany, że damy radę” – ocenił Chełstowski.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy