77.rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Polegli Niepokonani”

Pomnik „Polegli Niepokonani”
Fot. Twitter/@ipngovpl

Z udziałem władz państwowych, przed pomnikiem „Polegli Niepokonani” na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu spoczywa ponad 100 tys. osób, które zginęły podczas walk w stolicy.

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem „Polegli Niepokonani”. Biorą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, byli powstańcy, mieszkańcy stolicy oraz harcerze.

Po modlitwie międzyreligijnej w intencji poległych żołnierzy i ofiar cywilnych powstania, pod przewodnictwem administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego abp. Józefa Guzdka, odbędzie się Apel Poległych i poszczególne delegacje złożą wieńce przy pomniku.

Następnie odbędzie się uroczysta msza św. polowa pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

Przez cały dzień przy monumencie zapalano też dziesiątki białych i czerwonych zniczy oraz składano kwiaty.

Na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy we wspólnych mogiłach pochowano ponad 100 tys. w większości bezimiennych cywilnych mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, którzy polegli w walkach, zostali zamordowani w masowych egzekucjach i spaleni podczas 63 dni Powstania Warszawskiego w różnych dzielnicach miasta. Pochowano tam także ponad 3,5 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku.

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy pochowane są m.in. ofiary rzezi cywilnej ludności Woli, dokonanej przez Niemców i towarzyszące im jednostki kolaboracyjne w pierwszych dniach powstania. Eksterminacja mieszkańców Woli trwała od tzw. czarnej soboty 5 sierpnia do 7 sierpnia. Ofiarami masowych egzekucji padło w tym czasie około 40 tys. osób w różnych punktach dzielnicy. Ciała ofiar palono. Rzeź zakończył rozkaz Hitlera, nakazujący wysyłanie tych, którzy przeżyli, do obozów koncentracyjnych lub do pracy przymusowej.

W 1973 r. w obrębie mogiły kryjącej prochy około 50 tys. osób wzniesiono pomnik „Polegli Niepokonani” autorstwa Gustawa Zemły, przedstawiający rannego powstańca, który swoim ciałem osłania wyrwę w barykadzie.

Źródło: wnp.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy