189,3 mld na realizację priorytetów politycznych- komisja Europejska ujawniła roczny budżet UE na 2024 rok!

Portal TV Republika 08-06-2023, 20:00
Artykuł
Canva.com

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek roczny budżet UE na 2024 rok wysokości 189,3 mld euro. Zostanie on uzupełniony o płatności szacowane na 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii – NextGenerationEU.

KE podała, że projekt budżetu na 2024 rok zgodnie z planem zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych Unii. Komisja proponuje przeznaczenie 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. 47,9 mld euro ma wesprzeć rozwój regionalny i spójność regionalną, a 15,8 mld euro będzie wyasygnowane na wsparcie partnerów UE i jej interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro zostanie przeznaczone Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), a 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

KE chce przeznaczyć 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów, w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów.4,6 mld euro ma trafić na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa” oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).

KE chce, aby 2,1 mld euro zostało przeznaczone na wydatki na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny.3,96 mld euro ma trafić na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z Funduszem Odbudowy, 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

Projekt budżetu na 2024 rok jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 roku. "Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet ten opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli" - powiedział Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji.

Źródło: PAP, Twitter

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy